Nyhed

Geografisk lønspredningsanalyse er nu tilgængelig på FA's hjemmeside

FA har undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste højere i Hovedstadsregionen end i resten af Danmark.

I forbindelse med en artikelserie har FA undersøgt den gennemsnitlige månedsfortjeneste fordelt på de forskellige regioner samt overenskomstområde, alder, jobfunktion og uddannelse. Undersøgelsen er nu tilgængelig som en samlet analyse på FA’s hjemmeside.

Analysen viser, at den gennemsnitlige månedsfortjeneste generelt er højere for medarbejdere, der arbejder i Hovedstadsregionen end for ansatte i resten af Danmark.

Når den gennemsnitlige månedsfortjeneste opdeles på region og overenskomstområde, ses det, at Nordjylland har den højeste gennemsnitlige månedsfortjeneste på forsikringsområdet. Det skyldes, at der er en stor andel af assurandører i Nordjylland. Fjernes assurandørerne, er det fortsat Hovedstaden, der har den højeste gennemsnitlige månedsfortjeneste.

Opdeles den gennemsnitlige månedsfortjeneste på jobfunktion, har assurandører og salgsmedarbejdere den højeste gennemsnitlige månedsfortjeneste, mens kassemedarbejdere/serviceassistenter har den laveste. Lønspredningen mellem Region Hovedstaden og Øvrige Danmark er størst for IT-medarbejdere og gruppen stab, regnskab og øvrig administration, mens den er lavest for assurandører og salgsmedarbejdere, generelle rådgivere og for kassemedarbejdere/serviceassistenter.

Udgivet d. 9.4.2015

Nøgleord