Nyhed

Gennemsnitslønnen topper for 40-44 årige i flest regioner

FA har set på lønforskelle for regioner og aldersgrupper. Undersøgelsen viser både, at arbejdspladsens lokation har indflydelse på lønnen, og at gennemsnitslønnen er højest for de 40-44 årige.

FA har undersøgt lønniveauer på arbejdspladser fordelt på regioner og alder for lønmodtagere uden ledelsesansvar ekskl. timelønnede. Hovedstadsregionens gennemsnitlige månedsfortjeneste inkl. pension ligger højere end de andre regioners for alle aldre og er højest for de 40-44 årige. Syddanmark og Nordjyllands gennemsnitlige månedsfortjenester er også højest for denne aldersgruppe, mens den for Midtjylland er højest for de 45-49 årige, og på Sjælland er den højest for de 50-54 årige.

Størst lønspredning mellem regioner for de 40-44 årige

Afstanden mellem regionerne er størst for de 40-44 årige, hvor Hovedstadens gennemsnitlige månedsfortjeneste er på 57.800 kr., mens den i Nordjylland, der ligger næsthøjest for denne aldersgruppe, er 49.961

Erfaring giver højere løn

Stigningen i den gennemsnitlige månedsfortjeneste frem til 40-54 års-alderen kan forklares med, at erfaring giver højere løn. Især unge har en stejl læringskurve, hvilket medfører, at de i starten af deres karriere har nogle relativt høje lønstigninger.

Lavere lønnede jobfunktioner udgør større andel blandt de ældre grupper

Faldet efterfølgende er ikke et udtryk for, at sektorens medarbejdere oplever en lønnedgang, efter de har rundet de 45 år. Det kan derimod begrundes med, at der er en større andel i de ældre grupper med lavere lønnede jobfunktioner, som fx kassemedarbejdere. Gennemsnitslønnen vil falde, når andelen af lavtlønnede jobfunktioner stiger.

Forfremmelse til ledere får gennemsnitslønnen til at falde for resten

Dertil kommer, at flere af de højtlønnede medarbejdere omkring 45-54 års-alderen bliver forfremmet til ledere. Da undersøgelsen er baseret på lønmodtagere uden ledelsesansvar, så forsvinder de forfremmede medarbejdere fra undersøgelsen, og det trækker den gennemsnitlige månedsfortjeneste ned.

Højeste leveomkostninger og flere specialister i Hovedstaden

Den højere løn i Hovedstaden afspejler, at leveomkostningerne er højest i Hovedstadsregionen sammenlignet med resten af Danmark. Leveomkostningerne kan dog ikke forklare hele forskellen, idet der også er en forskel i sammensætningen af medarbejdere og arbejdsopgaver. Finansvirksomheder i Hovedstaden har fx en større andel af specialister og akademikere, men en mindre andel medarbejdere med en erhvervsuddannelse end i resten af Danmark. Det er med til at trække den gennemsnitlige månedsfortjeneste op i Hovedstaden.

Udgivet d. 29.10.2014

Nøgleord