Afgørelse Medlemsservice

Fratrædelsesgodtgørelse og løn

Aftalt fratrædelsesgodtgørelse var baseret på grundløn

Uenighed om beregning af fratrædelsesgodtgørelse måtte afgøres af domstolene.

En medarbejder fik i forbindelse med en afskedigelse udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 mdrs. løn.

Udbetalingen heraf inkluderede ikke lønaccesorier som pension, bonus, telefon, hvorfor medarbejderen anlagde sag om at værdien af de nævnte goder skulle indgå ved beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen.

Sagen skulle omkring både byretten og landsretten, før der kom en endelig afslutning på sagen.

Begge retter kom til det resultat, at funktionærlovens bestemmelser i §§ 2a og 2b og den praksis, der anvendes ved beregning af godtgørelser, ikke kunne bruges i denne situation.

Det var den indgåede aftale eller ansættelseskontrakten, der skulle danne grundlag for beregning af fratrædelsesgodtgørelsen. Landsretten konkluderede, at ordet "løn" i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelsen måtte forstås som grundløn, altså uden indregning af pension mv.

Dommen fastslår, at de principper, der bruges ved beregning af funktionærlovsgodtgørelser, ikke skal anvendes ved frivillig aftalte fratrædelsesgodtgørelser.Det vil dog være tilrådeligt at præcisere beregningsgrundlaget i de situationer, hvor der indgås frivillige fratrædelsesaftaler med godtgørelser udover funktionærlovens og overenskomsternes bestemmelser.

Udgivet d. 27.1.2010