Nyhed Medlemsservice

Fortsat faldende ledighed

Bruttoledigheden har siden primo 2013 haft en faldende tendens, mens nettoledigheden er faldet siden februar 2015.

Bruttoledigheden var i marts på 112.800 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,2%. Bruttoledigheden er faldet med 4.700 fuldtidspersoner siden december 2015 og 2.200 fuldtidspersoner siden februar 2016, ifølge de seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik.

Ledighedsfald for både nettoledige og aktiverede

Nettoledige faldt med 2.000 fuldtidspersoner til 91.600 fra februar til marts, hvor antallet af jobklare aktiverede, som er den anden del af bruttoledigheden, faldt med 300 fuldtidspersoner til 21.200 i samme periode. Afrunding af tallene gør, at de to fald ikke summerer til det samlede fald i bruttoledigheden.

Mænd har lavest ledighed

Fra februar til marts faldt antallet af bruttoledige mænd med 1.500, mens antallet af ditto kvinder faldt med 900. Begge grupper er faldet med 0,1 procentpoint, og bruttoledighedsprocenten lander på 4,0 pct. og 4,5 pct. for hhv. mænd og kvinder.

Ledigheden falder ikke for 25-29-årige

Aldersgruppen med den højeste bruttoledighedsprocent på 7,3 pct., de 25-29-årige, er den eneste aldersgruppe, hvis ledighed ikke faldt fra februar til marts. Alle andre ledighedsgrupper faldt 0,1 procentpoint i samme periode.

Udgivet d. 4.5.2016