Afgørelse Medlemsservice

Forstuvet ben under motionsløb anerkendt som arbejdsskade

Retten i Sønderborg har afgjort, at et ben forstuvet under et motionsløb kan udløse en arbejdsskade. Afgørelsen er dog konkret begrundet og får derfor ikke Ankestyrelsen til at ændre praksis

En ny dom har fastslået, at en skade, der indtraf under DHL-stafetten, var en arbejdsskade. En motionsløber vred om på sin ankel og forstuvede derved sit ben.

Ankestyrelsen havde i forvejen afslået at anse skaden for en arbejdsskade, fordi den "ikke var forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregik under".

Hvorfor anerkendte retten skaden som en arbejdsskade?

Retten vurderede, at skaden alligevel skulle anerkendes som en arbejdsskade, fordi der i den konkrete sag var tale om et firmaarrangement. Retten lagde vægt på, at:

  1. motionsløbet havde haft en væsentlig bevågenhed fra arbejdsgiverens side
  2. arbejdsgiveren nøje havde tilrettelagt og finansieret medarbejdernes deltagelse, selv om selve løbet var arrangeret af løbeklubben Sparta, og
  3. arbejdsgiveren havde en overordnet interesse i arrangementet, og i at medarbejderne deltog i motionsløbet 

Arbejdsgiverens interesse i DHL-stafetten

Det fremgår af dommen, at arbejdsgiveren i flere år har været medsponsor for det årligt tilbagevendende motionsløb DHL Stafetten. I 2009 deltog ca. 50 medarbejdere fra virksomhedens afdeling i X by i arrangementet. På landsplan deltog ca. 2.000 medarbejdere fra virksomheden i de i alt 4 motionsløb, som udgør DHL Stafetten.

I retten afgav tilskadekomne og hendes chef forklaring, hvor der fremkom yderligere oplysninger.

Retten lagde herefter til grund, at virksomheden havde opfordret medarbejderne til at deltage i arrangementet. De enkelte afdelinger modtog plakater og andet informationsmateriale fra virksomhedens hovedkontor i Y by. Materialet blev hængt op i medarbejderkantinen hos afdelingen i X by. Den lokale leder og en særlig udpeget koordinator gik endvidere rundt i de forskellige enheder og opfordrede medarbejderne til at deltage i stafetten.

Virksomheden betalte udgifterne for de tilmeldte medarbejderes befordring til og fra løbsstedet og afholdt udgifterne til bespisning under arrangementet. Medarbejderne fik udleveret en jakke og en T-shirt med blandt andet virksomhedens logo. Forud for og efter selve motionsløbet opholdt medarbejderne sig i et særligt telt for virksomhedens medarbejdere med tilhørende logo for arbejdspladsen. I teltet var arrangeret forskellige konkurrencer med præmier, ligesom teltet var rammen om det efterfølgende grill-arrangement.

Dommens betydning

Ankestyrelsen har besluttet at tage dommen til efterretning. Den anmeldte skade skyldes således arbejdet eller de forhold, det foregik under. Styrelsen vurderer, at dommen er konkret formuleret. Det betyder, at dommen ikke giver grundlag for generelt at anse skader under en DHL-stafet for at skyldes arbejdets forhold.

Udgivet d. 29.11.2012

Nøgleord