Afgørelse Medlemsservice

Forflyttelse var ikke aldersdriskrimination

Flytning af 63-årig medarbejder fra Ribe til Skjern var ikke forskelsbehandling på grund af alder

I forbindelse med kommunalreformen varslede Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) i maj måned 2006 en 63-årig medarbejder, at hun skulle omplaceres fra AF-Region Ribe til et nyt jobcenter i Ringkøbing/Skjern Kommune. Flytningen var et led i en omstrukturering af hele arbejdsformidlingen i Danmark. Formålet var at fordele medarbejdere fra større enheder til nye, mindre enheder.

Medarbejderen havde været ansat ved arbejdsformidlingen i Ribe siden 1973 og havde en seniorordning med nedsat arbejdstid. Hun arbejdede 3 fulde dage om ugen. Flytningen ville betyde, at hun fik øget sin daglige transporttid med ca. 2½ time. Derfor valgte hun at betragte forflyttelsen som en afskedigelse. Hun mente, at forflyttelsen var forskelsbehandling på grund af alder og krævede godtgørelse på 18 måneders løn efter Forskelsbehandlingsloven.

Byretten frifandt AMS. AMS havde godtgjort, at alder ikke havde haft betydning for forflyttelsen. Formålet med omstruktureringen havde ikke været afskedigelser, og der var kun lille forskel på de medarbejdere, der var blevet flyttet til arbejdssteder, de selv havde ønsket, og de medarbejdere, der ikke fik deres ønsker om arbejdssted opfyldt. Byretten lagde til grund, at medarbejderen blev placeret i Skjern, fordi den administrative stilling i Esbjerg, hun havde ønsket, var blevet taget af en tillidsvalgt medarbejder. AMS og medarbejderorganisationerne havde aftalt, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter skulle have deres ønsker om arbejdssted opfyldt. Der var således ikke behov for flere administrative medarbejdere i Esbjerg, og medarbejderen blev derfor placeret i Skjern.

Vestre Landstret stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt ikke, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling på grund af alder.

Dommen viser, at dokumentation for beslutningsgrundlaget ved afskedigelse eller væsentlige ændringer af stillingen for medarbejdere, der er omfattet af forskelsbehandlingsloven, er afgørende vigtig. AMS kunne dokumentere, hvorfor omstruktureringen skete, hvilke kriterier der var anvendt, hvorfor den konkrete medarbejder var blevet forflyttet, og at der ikke var statistisk belæg for, at ældre medarbejdere i højere omfang end andre var blevet berørt af omstruktureringen.

Dommen er offentliggjort i Ufr 2010.1525V.

Udgivet d. 28.7.2010