Nyhed

Følg OK20-forhandlingerne

Forhandlingerne om nye overenskomster i finanssektoren starter i januar 2020. Følg forhandlingerne på fanet.dk/OK20

I begyndelsen af 2020 skal nye overenskomster forhandles på plads for 52.800 af de ansatte i finanssektoren.

I forhandlingerne repræsenterer Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) 164 virksomheder fra et bredt udsnit af finanssektoren.

Overenskomsten mellem Finansforbundet og FA omfatter ca. 43.400 medarbejdere, mens forsikringsoverenskomsten omfatter ca. 9.400 medarbejdere.

FA har oprettet en hjemmeside, hvor interesserede kan følge overenskomstforhandlingerne.

På hjemmesiden har vi samlet de seneste OK20-nyheder og et udvalg af de tal og analyser, der ligger bag forhandlingerne.

Vi bringer løbende nyt på siden, efterhånden som forhandlingerne skrider frem.

FA’s OK20 site kan ses på fanet.dk/OK20

Overblik: OK20

OK20 er en samlet betegnelse for flere overenskomster i finanssektoren.

FA og Finansforbundet forhandler den såkaldte standardoverenskomst, der omfatter virksomheder og ansatte i penge- og realkreditinstitutter. Standardoverenskomsten dækker ca. 42.200 medarbejdere og kaldes i daglig tale for den blå overenskomst. Standardoverenskomsten forkortes STOK.   

Derudover forhandler FA og Finansforbundet en rammeoverenskomst for assurandører. Rammeoverenskomsten kaldes også for den grønne overenskomst og dækker ca. 1.200 assurandører.

På forsikringsområdet forhandler FA forsikringsoverenskomsten med Forsikringsforbundet. Overenskomsten dækker 9.400 ansatte og benævnes den gule overenskomst.

Derudover har en række virksomheder såkaldte virksomhedsoverenskomster. Det er overenskomster, hvor rammerne i standardoverenskomsten og i forsikringsoverenskomsten, er tilpasset lokale forhold, det kan fx være i forbindelse med lønsystemer. Langt de fleste af de virksomheder, som har en virksomhedsoverenskomst, findes på Finansforbundets område. Virksomhedsoverenskomster benævnes i forkortet form for VOK.  

Ydermere findes der en række specifikke og lokalt aftalte overenskomster på assurandørområdet, som udspringer af assurandøroverenskomsten mellem FA og Finansforbundet, men som på en række områder er tilpasset virksomhedernes lokale forhold. 

Udgivet d. 9.12.2019

Nøgleord