Nyhed

Flest mænd blandt nye finansstuderende

På finansbacheloruddannelsen er andelen af nye kvindelige studerende faldet med næsten fem procent i år i forhold til 2019-optaget.

Optaget på finansøkonomuddannelsen og på finansbacheloruddannelsen slog rekord i år. 

På finansøkonomuddannelsen er optaget steget med 26 procent i forhold til sidste år, mens stigningen på finansbacheloruddannelsen er 21 procent.

Nu viser en opgørelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at andelen af kvinder er faldet blandt de nye studerende på de to uddannelser.

I 2020-optaget er andelen af kvinder 39,2 procent på uddannelsen til finansbachelor. Det er et fald på 4,7 procent i forhold til 2019-optaget. På finansøkonomuddannelsen er andelen af kvinder faldet med 1,7 procent til 41,5 procent.

”Det er vigtigt, at vi i finanssektoren afspejler samfundet og dermed kunderne. Derfor er vi glade for, at kønsfordelingen i sektoren er nogenlunde fifty-fifty. 2020-optaget på de to uddannelser rykker ikke ved kønsfordelingen i sektoren, fordi vi rekrutterer fra en lang række forskellige uddannelser,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

Artiklen fortsætter efter grafikken

Finansbacheloruddannelsen
Woman
Finansøkonomuddannelsen
Woman

De seneste FA-tal på kønsfordelingen i finanssektoren stammer fra august 2019 og viser, at andelen af kvindelige ansatte er 46 procent. 

”Vi har et meget stærkt og tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Hvis det viser sig, at andelen af kvinder fortsat falder på de to uddannelser, er jeg sikker på, at vi via samarbejdet vil finde veje til at imødegå det,” understreger Mariane Dissing. 

Generelt er andelen af kvinder lidt større end andelen af mænd blandt de nye studerende på de videregående uddannelser. Opgørelsen fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse viser, at kvinder samlet set tegner sig for 57 procent af 2020-optaget.   

Nye studerende på finansbacheloruddannelsen er yngre end gennemsnittet

Gennemsnitsalderen for de 995 nye studerende på finansbacheloruddannelsen er lavere end snittet for hele 2020-optaget. På uddannelsen er 83 procent af de nye studerende 22 år eller yngre, mens det samme gælder for 65 procent af alle de nye studerende, der i 2020 er blevet optaget på en videregående uddannelse. Det viser tal fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Udgivet d. 29.7.2020

Nøgleord