Nyhed Medlemsservice

Flere ressourcer mod kønsdiskrimination

Institut for Menneskerettigheder skal bistå i klager om forskelsbehandling på grund af køn. Men det er uklart hvordan

Nu skal også Institut for Menneskerettigheder involveres i sager om ligebehandling på grund af køn.

Beskæftigelsesministeriet foreslår i et udkast til lovforslag, at Institut for Menneskerettigheder skal fremme, evaluere, overvåge og støtte ligebehandling af kvinder og mænd. Det indebærer bl.a., at instituttet skal bistå i klager om forskelsbehandling på grund af køn.

FA har i et høringssvar til ministeriet påpeget, at det er uklart, hvilken rolle instituttet skal have i klager over forskelsbehandling på grund af køn. Der er ingen detaljer om, hvordan instituttet skal involveres, eller hvilke kompetencer instituttet får. Derfor er forslaget alt for upræcist. Se FA's høringssvar.

Beskæftigelsesministeren fremsætter lovforslaget i starten af november måned. Baggrunden for lovforslaget er, at Danmark efter EU Kommissionens opfattelse ikke har gennemført ligebehandlingsdirektivet korrekt, fordi der ikke er nedsat et specialiseret ligebehandlingsorgan. Ligebehandlingsnævnet er ikke tilstrækkeligt.

Udgivet d. 12.10.2010