Nyhed

Flere og større bøder for arbejdskader

Arbejdsskadestyrelsen får fra 1. juli ret til at give bøder til arbejdsgivere for blandt andet for sen - eller slet ingen - anmeldelse af arbejdsskader. Samtidig forhøjes bødeniveauet.

Arbejdsskadestyrelsen får 1. juli 2012 ret til selv at udstede administrative bødeforlæg til arbejdsgivere for blandt andet for sen - eller slet ingen - anmeldelse af arbejdsskader.

Lettelse for virksomheder

Fremover kan virksomheder vælge at acceptere en bøde direkte fra Arbejdsskadestyrelsen, uden at politi eller retsvæsen blandes ind i sagen. Det er konsekvensen af den ændring til arbejdsskadesikringsloven, som Folketinget vedtog 10. maj. Se det vedtagne lovforslag.

Dermed ændres en mangeårig praksis, hvor Arbejdsskadestyrelsen skulle sende sager, der kunne medføre bøde, til Politiet, der herefter kørte sagerne videre.

Bødestørrelsen fordoblet

Folketinget vedtog også at fordoble bøderne fra de nuværende 2.500 kr. til 5.000 kr. ved førstegangsforseelser. Bøderne kan udstedes, hvis arbejdsgiveren ikke har sine medarbejdere forsikret eller ikke har betalt præmien, samt hvis arbejdsgiveren har anmeldt for sent eller slet ikke har anmeldt en medarbejders arbejdsskade.

Som hovedregel skal en arbejdsgiver umiddelbart eller senest inden ni dage anmelde en arbejdsulykke til forsikringsselskabet, hvis det skønnes at kunne udløse ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Udgivet d. 13.6.2012

Nøgleord