Nyhed

Flere mænd end kvinder har lederambitioner

Hver femte mand har lederambitioner, mens det gælder for mindre end hver tiende kvinde, viser ny meningsmåling.

Dobbelt så mange mænd som kvinder har ambitioner om en lederstilling, viser en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet blandt et repræsentativt udsnit af danskerne for Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

I undersøgelsen erklærer 19,3 procent af mændene sig helt enige i, at de har en ambition om at blive mellemleder eller leder inden for de kommende fem år. For kvindernes vedkommende er det 8,8 procent, der er enige i udsagnet.

Tallene kommer ikke bag på kønsforsker og ph.d. ved CBS, Sara Louise Muhr.

”Hidtil har lignende analyser vist, at kvinder og mænd har ens ambitionsniveau, når det kommer til at gøre karriere. Men det skulle ikke undre mig, hvis den tendens er ved at skifte. De seneste mange år er kvinderne nemlig konstant blevet fortalt, at det ikke er feminint at ønske sig en karriere. Det er en fortælling, der er i eksempelvis medierne, i børnehaver og i skoler,” siger Sara Louise Muhr.

Tæt på hver tredje leder i finanssektoren er kvinde

Andelen af kvindelige ledere i finanssektoren er steget de seneste år, viser tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). I 2006 var andelen af kvindelige ledere på alle ledelsesniveauer i finanssektoren 26 procent. I 2016 er andelen 30 procent. Kigger man udelukkende på de overordnede ledere, så tegnede kvinder sig for 16 procent af ledelsesposterne i 2006. I 2016 var den andel steget til 25 procent.
Kilde: Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Familier skal træffe et valg

I Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder adm. direktør Mariane Dissing det et stort problem, at der ikke er flere kvinder, som har ambitioner om at blive ledere, fordi virksomhederne dermed er afskåret fra en del af den samlede talentmasse.

”Alle virksomheder og organisationer er interesserede i at have det bedst mulige rekrutteringsgrundlag til deres ledelsesposter. Derfor arbejder mange virksomheder med forskellige programmer, som skal medvirke til, at flere kvinder går efter lederstillinger,” siger Mariane Dissing og fortsætter:  

”Men den indsats kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at der ude i familierne træffes nogle valg, så det ikke automatisk er kvinden, der skal løfte hovedparten af opgaverne i hjemmet. Og vi skal have skabt en bred forståelse af, at man sagtens kan være en god mor, selvom man er leder. Og omvendt.”

Virksomhederne skal opfordre kvinder til ledelse

Sara Louise Muhr påpeger, at det ikke nødvendigvis er hos kvinderne, at løsningen ligger.

”Al kvalitativ forskning viser, at hvis vi skal gøre noget, skal vi gå mere i dybden med, hvilke samfundsstrukturer og -normer, der er med til at forme holdninger som eksempelvis, at en kvinde ikke er en god mor, og at hun går på kompromis med sit familieliv, hvis hun vælger en lederkarriere,” siger Sara Louise Muhr og fortsætter:

”Virksomhederne kan bestemt gøre noget, eksempelvis ved at sikre at de ikke i deres kommunikation reproducerer normen om, at kvinder ikke har lederpotentiale. Virksomhederne bør også opfordre begge køn til at ’gå begge veje’ så at sige. Det sidste gælder også medierne, der er blevet ualmindelige kønsstereotype de sidste 10-15 år.”

I alt har 1.009 danskere deltaget i undersøgelsen, der er foretaget via telefoninterview i perioden fra 4. til 9. september 2017.

Fakta om undersøgelsen

Analyseinstituttet Voxmeter har stillet spørgsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg har en ambition om at blive mellemleder eller leder inden for de kommende fem år” til et repræsentativt udsnit af danskerne på 18 år og derover.

8,8 % af kvinderne og 19,3 % af mændene svarer ”Helt enig”
4,7% af kvinderne og 7,4 % af mændene svarer ”Delvis enig”
4,5 % af kvinderne og 6,3 % af mændene svarer ”Hverken enig eller uenig”
6,3 % af kvinderne og 7 % af mændene svarer ”Delvis uenig”
62,4 % af kvinderne og 41,3 % af mændene svarer ”Helt uenig”
5,5 % af kvinderne og 11,3 % af mændene svarer ”Jeg er allerede leder”
7,8 % af kvinderne og 7,3 % af mændene svarer ”Ved ikke”
Kilde: Voxmeter

 

Udgivet d. 14.10.2017

Nøgleord