Nyhed Medlemsservice

Flere forenklingsforslag til regeringen

Erhvervsstyrelsen har meddelt FA, at yderligere to af FA's forslag om regelforenkling nu forelægges for regeringen. Begge forslag lægger op til forenkling af arbejdsgivernes opgaver i henhold til skattelovgivningen

Erhvervsstyrelsen har meddelt FA, at yderligere to af FA's forslag om regelforenkling nu bliver forelagt for regeringen. Begge forslag handler om de administrative opgaver, som en arbejdsgiver har i henhold til skattelovgivningen, når man ansætter medarbejdere i virksomheden.

Beskatning af personalegoder og skattekonto

Skat af personalegoder er meget kompliceret og tidskrævende for mange virksomheder. Det er derfor nødvendigt med en forenkling. Se forslaget i den seneste udformning.

Også reglerne om skattekonto trænger til en forenkling. Se forslaget om skattekonto i den seneste udformning.

Begge forslag fra FA er af Erhvervsstyrelsen blevet forenet med tilsvarende forslag fra andre bidragydere.

Den videre proces

Nu behandles forslagene, og regeringen skal svare på, om de vælger at følge forslagene eller forklare, hvorfor forslagene eventuelt ikke kan støttes. FA følger forslagenes videre forløb.

Udgivet d. 5.8.2014