Afgørelse Medlemsservice

Fleksjobbere og særlig fratrædelsesgodtgørelse

Særlig fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten skal ikke modregnes i ledighedsydelsen til en fleksjobber, der blev opsagt

En fleksjobber blev opsagt i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde i en bank, og fik udbetalt særlig fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten svarende til 3 måneders løn.

Kommunen modregnede den særlige fratrædelsesgodtgørelse i fleksjobberens ledighedsydelse. Kommunen anså den særlige fratrædelsesgodtgørelse for at være et beløb, der trådte i stedet for løn i opsigelsesperioden. Derfor udbetalte kommunen først ledighedsydelse efter 3 måneders ledighed.

Finansforbundet klagede over kommunens afgørelse. Den særlige fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten er en overbygning eller et supplement til fratrædelsesgodtgørelsen efter Funktionærlovens § 2a, og træder ikke i stedet for anden indtægt. Særlig fratrædelsesgodtgørelse medfører heller ikke fradrag i dagpenge eller efterløn for a-kassemedlemmer.

Ankestyrelsen gav fleksjobberen medhold. Fleksjobberen havde ret til ledighedsydelse fra fratrædelsesdagen. Den særlige fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten træder ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden. Se afgørelsen.

Afgørelsen viser, at fleksjobbere behandles som andre medarbejdere, der afskediges. Ankestyrelsens afgørelse bekræfter også, at der er en nær sammenhæng mellem funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse, og overenskomstens regler om særlig fratrædelsesgodtgørelse.

Udgivet d. 19.2.2010