Nyhed

Finansvirksomheder tilslutter sig i stor stil regeringens bachelorløfte

En lang række finansvirksomheder støtter regeringens ambition om at skabe et bachelorarbejdsmarked i Danmark.

Nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at 25 finansvirksomheder har tilsluttet sig regeringens bachelorløfte.

Ved at tilslutte sig løftet sender virksomhederne et klart signal til landets universitetsstuderende om, at de ser positivt på at ansætte bachelorer og dermed skabe nye muligheder på arbejdsmarkedet.

I alt har 112 virksomheder fra hele dansk erhvervsliv tilsluttet sig løftet, viser opgørelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dermed udgør de 25 finansvirksomheder en betragtelig del af den samlede pulje af virksomheder, der gerne vil løfte ansvaret med at ansætte bachelorer.

”I dag er det de færreste studerende på de lange videregående uddannelser, der vælger at sætte studielivet på pause og prøve kræfter med arbejdsmarkedet, når deres bachelorbevis er i hus. Det er rigtig ærgerligt, fordi bachelorernes kvalifikationer ofte matcher erhvervslivets behov,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

”Derfor har en række finansvirksomheder tilkendegivet, at de ser positivt på at ansætte bachelorer. Også selvom bachelorerne efter et par år eller tre vælger at søge tilbage til studielivet for at tage en kandidatuddannelse,” fortsætter hun.  

Mariane Dissing forventer, at bachelorer især kan finde job i finanssektoren indenfor it og compliance.

Flere bachelorer skal prøve kræfter med arbejdsmarkedet

Bachelorløftet udspringer af en politisk aftale fra december sidste år.

Aftalen, som regeringens og Folketingets partier står bag, giver universitetsstuderende bedre muligheder for at vælge en fleksibel vej gennem deres universitetsuddannelse.

Et af målene i aftalen er at give de studerende lettere adgang til at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter deres bacheloruddannelse for senere at kunne vende tilbage til en kandidatuddannelse.

Skal det lykkedes, kræver det dog, at virksomhederne er villige til at ansætte bachelorer.

Derfor sendte regeringen i januar en opfordring til danske virksomheder om at tilslutte sig Bachelorløftet.

Et løfte, som 25 finansvirksomheder har tilsluttet sig.   

Se listen over virksomheder, der har tilsluttet sig Bachelorløftet her

På Folkemødet, der løber af stablen i juni i Allinge på Bornholm, har FA arrangeret en debat om, hvordan vi i Danmark får vi skabt et velfungerende bachelorarbejdsmarked. Debatten holdes fredag den 14. juni kl. 14.00-14.45 i Finansteltet.

Bachelorløftet

Bachelorløftet skal medvirke til at skabe en kulturændring på arbejdsmarkedet, som giver flere muligheder for de studerende og større vekselvirkning mellem studieliv og arbejdsliv. Det skal være med til at skabe større relevans og en bedre kobling til erhvervslivet i universitetsuddannelserne.

Bachelorløftet har form af en hensigtserklæring fra virksomheder i Danmark, og de deltagende virksomheder sender med deres tilslutning til Bachelorløftet et klart signal over for studerende om, at de ser positivt på at ansætte bachelorer. Og ikke mindst ser positivt på, at bachelorer efter nogle år på arbejdsmarkedet tager tilbage på universitetet.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

 

Udgivet d. 2.4.2019

Nøgleord