Nyhed

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger visionær administrerende direktør

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) søger en ny adm. direktør.

I FA går vi op i at skabe merværdi for vores medlemsvirksomheder med fokus på tre spor:

  • Vi skaber direkte værdi for medlemsvirksomhederne gennem bl.a. medlemsservice og rådgivning
  • Vi arbejder for at skabe bedre rekrutteringsgrundlag i finanssektoren ved at forhandle moderne overenskomster, der sikrer de bedst mulige rammevilkår for de fremtidige arbejdspladser i finanssektoren samt branding af sektoren som attraktiv arbejdsplads
  • Vi har fokus på at udvise samfundsansvar, rummelighed og ordentlighed, og vi arbejder for at fastholde og øge samfundets tillid til finanssektoren.

FA’s nye administrerende direktør skal - sammen med FA’s 18 dedikerede medarbejdere - arbejde værdibaseret med initiativer indenfor de tre spor samt arbejde strategisk med at udstikke kursen for fremtidens FA i samarbejde med den valgte bestyrelse.

Vi forestiller os, at du har:

  • Solid ledelseserfaring - særligt med fokus på udvikling af medarbejdere, ledelse af ledere og økonomistyring - med en anerkendende ledelsesstil og erfaring med stakeholder management.
  • Stærke forhandlingsevner - både strategisk og kommunikativt - og betydelig erfaring med komplekse overenskomstforhandlinger. Din forhandlingsstil er samarbejdsorienteret og interessebaseret. Du formår at se det fulde billede fra alle interessenters synspunkter, og du bidrager med en nytænkende og løsningsorienteret tilgang.
  • Politisk tæft og erfaring med politisk interessevaretagelse. Stærkt politisk og arbejdsmarkedspolitisk netværk.
  • Stærke kommunikationsevner og evnen til at spotte og sætte aktive dagsordener. Særligt vigtigt er det, at du har en proaktiv og skabende tilgang til kommunikationsopgaven både internt i foreningen og eksternt i forhold til omverdenen, herunder pressehåndtering. 
  • Indsigt i arbejdsmarkedsforhold og -politik.

Erfaring fra en politisk ledet medlemsorganisation er en fordel. Det samme gælder branchekendskab fra finanssektoren - herunder indsigt i det finansielle arbejdsmarked og juridisk indsigt i finansiel særlovgivning.

Som person har du god gennemslagskraft, og af dine arbejdsrelationer bliver du anset som engageret, samarbejdsorienteret og strategisk. Du er visionær og nytænkende, og du kan drive innovation.

Lidt mere om os

Vi er arbejdsgiverforening for virksomheder i finanssektoren med en attraktiv placering i hjertet af København. Siden begyndelsen i 1990 har langt størstedelen af virksomhederne i den danske finanssektor været medlemmer hos os.

Vi er en arbejdsplads med høje faglige ambitioner og dygtige kolleger. Vi stiller store krav til os selv og hinanden. Vi sætter pris på et godt samarbejde i dagligdagen både internt og i forhold til vores medlemmer og vores samarbejdspartnere, herunder lønmodtagerorganisationer.

Kontakt

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Managing Director, Folke Friis-Frederiksen, Russell Reynolds Associates, på tlf. 3369 2320.

Ansøgning og CV skal emailes senest mandag den 14. juni 2021 til karina.rasmussen@russellreynolds.com.

Samtaler holdes løbende. Tiltrædelse snarest muligt.

FA opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

FA er hovedorganisation og arbejdsgiverforening for finanssektoren og repræsenterer ca. 160 medlemsvirksomheder. Vores medlemmer tæller både de mindre, de mellemstore og de store virksomheder indenfor pension, forsikring, bank og realkredit. Vi har også en bred vifte af finansielle it-virksomheder i vores medlemskreds – samt andre virksomheder med tilknytning til den finansielle sektor. Vores medlemsvirksomheder har tilsammen over 60.000 medarbejdere. Læs mere om os på fanet.dk.

Udgivet d. 26.5.2021

Nøgleord