Nyhed

Finansøkonomer er eftertragtede

Senest 18 måneder efter endt uddannelse er 9 ud af 10 nyuddannede finansøkonomer enten i job eller under videreuddannelse, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dermed er finansøkonomuddannelsen den erhvervsakademiuddannelse indenfor det økonomiske-merkantile-område, hvor flest kommer i job eller videreuddanner sig.

Uddannelsen som finansøkonom er en af de sikreste veje til job eller videreuddannelse.

Det viser en helt ny opgørelse, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har lavet på baggrund af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fakta om finansøkonomuddannelsen

Finansøkonomuddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse. Adgangskravet er enten en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse plus nogle specifikke adgangskrav. Det er muligt at få SU under uddannelsen. På uddannelsens sidste semester kan den studerende tone sin uddannelsesprofil med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed, inden det afsluttende eksamensprojekt. Kilde: www.ug.dk

Ifølge opgørelsen er 9 ud af 10 færdiguddannede finansøkonomer enten i beskæftigelse eller under videreuddannelse senest 18 måneder efter, at de afsluttede finansøkonomuddannelsen. Tallene dækker over de finansøkonomer, der blev færdige med uddannelsen i 2015, hvor de senest tilgængelige tal er fra.  

Uddannelsen til finansøkonom udbydes på landets erhvervsakademier, bl.a. på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor formanden for Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium, Niels Egelund, er rektor. 

”Vi er stolte over, at så mange af vores finansøkonomer kommer direkte videre i job. Årsagen er, at der er en rigtig god balance mellem udbud og efterspørgsel,” siger Niels Egelund.

Matcher virksomhedernes behov

En betydelig andel af finansøkonomerne finder job i finanssektoren, men også andre sektorer har fået øjnene op for finansøkonomerne.

”Uddannelsen giver de studerende et solidt fundament til at kunne varetage et job i fx finanssektoren, fordi uddannelsens indhold og virksomhedernes behov matcher hinanden. Derudover er uddannelsen også et godt springbræt for de studerende, der beslutter sig for at læse videre,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Tæt samarbejde skaber resultater

Niels Egelund glæder sig over erhvervsakademiernes tætte samarbejde med finanssektoren og roser sektoren for at involvere sig i udviklingen af finansuddannelserne både på efter- og videreuddannelsesområdet og på fuldtidsuddannelserne som finansøkonom.

”På den måde er uddannelsernes indhold hele tiden afstemt med det, som aftagerne ønsker. Det er det bedste udgangspunkt for et godt match mellem studerende og virksomheder,” siger Niels Egelund.

Finansøkonomuddannelsen udbydes på erhvervsakademier i Esbjerg, Herning, Hobro, Holstebro, Kolding, København, Næstved, Odense, Rønne, Silkeborg, Sønderborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.

Læs undersøgelsen

Sådan gjorde vi

Beregningerne er lavet på baggrund af Uddannelses- og Forskningsministeriets måling af nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse.

I opgørelsen opdeles de nyuddannede i fem grupper, der omfatter beskæftigelse, uddannelse på et højere niveau, udvandret, ledige eller uden for arbejdsmarkedet. 

Fuldførelsestidspunkterne for uddannelserne er ikke ens. For årgang 2015 er fuldførelsesintervallet fx defineret som 1/6 2014 -31/5 2015, mens status for videreuddannelse og beskæftigelsesstatus måles på bestemte tidspunkter. Overgang til videreuddannelse måles 1. oktober, mens beskæftigelsesstatus opgøres i sidste uge i november.

Disse målingerne ligger således op til 18 måneder efter endt uddannelse, afhængigt af fuldførelsestidspunkt. I FA’s analyse er uddannelserne sorteret efter, hvor stor en del af dimittenderne, der enten er i beskæftigelse eller under videreuddannelse.

 

Udgivet d. 13.2.2020

Nøgleord