Nyhed

Finanslovsforslag: Regeringen vil forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode

Finansvirksomheder kan se frem til en ekstra regning, hvis dele af regeringens udspil til finansloven bliver til virkelighed.

Med finansminister Nicolai Wammen (S) i spidsen præsenterede den socialdemokratiske regering i dag sit udspil til finansloven for 2020.

Regeringen vil hente 460 millioner kroner ekstra hos landets virksomheder ved at hæve grænsen for, hvornår virksomhederne kan få refusion fra staten i form af sygedagpenge.

I dag kan virksomheder hente refusion fra staten, når en medarbejder har været sygemeldt 30 dage i træk. Men i fremtiden skal en medarbejder være sygemeldt 40 dage, før vedkommendes arbejdsplads har ret til refusion i form af sygedagpenge, hvis det står til regeringen.

Bliver forslaget til virkelighed vil det koste finanssektoren op mod 20 millioner kroner årligt, viser beregninger fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Mariane Dissing, adm. direktør i FA, mener ikke, at forslaget vil have nogen effekt på det længerevarende sygefravær, tværtimod:   

”Reelt er der tale om, at regeringen pålægger virksomhederne en ekstra økonomisk risiko ved at ansætte medarbejdere, der i forvejen er på kanten af arbejdsmarkedet. Bliver forslaget til virkelighed kan det derfor gøre arbejdsmarkedet mere tillukket for nogle grupper, og det er absolut ingen tjent med. Heller ikke statskassen,” siger Mariane Dissing.  

Skat på mobiltelefon

Regeringen foreslår også at annullere skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, som den borgerlige regering ellers indførte med finansloven for 2018 med virkning fra 2020.

Det rammer bl.a. ansatte i finanssektoren, hvor arbejdsgiverbetalt mobiltelefon er meget almindelig.

Annulleres skattefritagelse skal medarbejdere betale op til 1.600 kr. i skat om året for deres arbejdsgiverbetalte mobiltelefon.

”Det finansielle arbejdsmarked er blevet meget mere fleksibelt de seneste år. Mange medarbejdere kan i dag arbejde fra distancen og på tidspunkter, som ligger udenfor normal kontortid. Derfor er en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon et uundværligt værktøj for mange finansansatte, ligesom en boremaskine er det for en tømrer. Jeg synes ikke, at beskatning af arbejdsgiverbetalt mobiltelefon hører hjemme på nutidens arbejdsmarked,” siger Mariane Dissing.

Den endelig finanslov for 2020 forventes at være på plads senest i november måned.  

Udgivet d. 2.10.2019

Nøgleord