Nyhed

Finansiel efteruddannelse niveauvurderet

Efteruddannelsen ’Eksamineret Finansrådgiver i Formuerådgivning (EFF)’ er som den første af sin slags blevet vurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Som den første private efteruddannelse målrettet finanssektoren er ’Eksamineret Finansrådgiver i Formuerådgivning (EFF)’ netop blevet niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Det oplyser Finanssektorens Uddannelsescenter på sin hjemmeside.

I Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) bliver niveauvurderingen positivt modtaget.

”Det er meget positivt, at EFF er blevet niveauvurderet. Når medarbejdere med private uddannelser ønsker at videreuddanne sig i offentligt regi, er det nemlig afgørende, at niveauet for deres private uddannelser oversættes korrekt til det offentlige system. Det er netop det én niveauvurdering gør,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

På baggrund af vurderingen indplaceres EFF nu i forhold til de offentlige uddannelser.

I praksis betyder indplaceringen, at arbejdsgivere lettere kan vurdere uddannelsens niveau, ligesom det bliver lettere at få merit for uddannelsen i det offentlige uddannelsessystem. 

Konkret er uddannelsen blevet indplaceret på niveau 6, hvilket svarer til en universitetsbachelor eller en professionsbachelor i det ordinære uddannelsessystem og en HD 2. del i voksen- og efteruddannelsessystemet.

FA: Private uddannelser skal anerkendes

FA har i årevis arbejdet for, at flere private uddannelser anerkendes på linje med offentlige uddannelser.

Baggrunden er, at der i finanssektoren er en lang tradition for, at medarbejdere efter- og videreuddannes via private uddannelsesudbydere. De private udbydere tilbyder nemlig ofte forløb, der matcher virksomhedernes behov langt bedre end de offentlige uddannelsestilbud gør.

Ifølge Mariane Dissing skal der dog mere til end niveauvurderinger, hvis de private uddannelser skal anerkendes på linje med de offentlige.

”Det er også nødvendigt, at private udbydere og uddannelser har mulighed for at blive akkrediteret, så vi kan sikre en ensartet anerkendelse af såvel private som offentlige uddannelser. Helt grundlæggende handler det om, at uddannelsessystemet skal være så fleksibelt og gennemskueligt som muligt, så det matcher arbejdsmarkedets behov, og så vi undgår dobbeltuddannelse,” siger Mariane Dissing.

En akkreditering er en faglig vurdering af, om en institution eller en uddannelse lever op til en række forskellige standarder. I dag er det kun offentlige institutioner og uddannelser, der kan akkrediteres.

 

Udgivet d. 3.2.2020

Nøgleord