Nyhed

Finansfædre har danmarksrekord i barsel

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fædre ansat i finanssektoren holder mere barsel end andre fædre.

En helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at fædre ansat i finanssektoren holder længere barsel end andre fædre.

For børn født i 2019, hvor de nyeste tal stammer fra, holdt nybagte finansfædre i gennemsnit 8,7 ugers barsel.

Det er 43 procent mere end gennemsnittet på arbejdsmarked, som er 6,1 uger.

”Det er rigtigt positivt, at vi i store dele af sektoren har en kultur, hvor det er helt naturligt for fædre at holde barsel. Når det er sagt, så synes jeg ikke, at vi er i mål endnu, fordi vi kan se af tallene, at der stadig er en betydelig del af fædrene, der ikke bruger muligheden,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Mariane Dissing understreger, at det naturligvis er op til den enkelte familie at beslutte, hvordan barslen skal fordeles.

”Derfor har vi i sektoren indgået overenskomster med attraktive barselsvilkår for både mor og far. På den måde bliver det et reelt valg i familien, fordi økonomien følger med et langt stykke ad vejen. Jeg er ikke i tvivl om, at vilkårene er med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning,” siger hun.

På finansområdet har fædre ret til 4 ugers fædreorlov med fuld løn og op til 12 ugers forældreorlov med fuld løn. Det forudsætter, at virksomhederne får barselsdagpengerefusion. På forsikringsområdet har fædre ret til 5 ugers fædreorlov med fuld løn og op til 11 ugers forældreorlov med fuld løn. Det forudsætter, at virksomhederne får barselsdagpengerefusion.

I opgørelsen er den gennemsnitlige længde af fædres barsel opgjort for fædre, som holder barsel.

Uddannelses- og geografisk skævhed

Barselstallene fra Danmarks Statistik viser også, at der generelt på det danske arbejdsmarked er markant forskel på længden af fædres barsel, alt efter hvilket uddannelsesniveau de og deres partner har, og hvor i landet de er bosat.

Fx viser tallene, at har både mor og far en lang videregående uddannelse, holder far i gennemsnit 56,9 barselsdage, mens det tilsvarende antal blot er 15, når ingen af forældrene har en ungdomsuddannelse.

Tallene afslører derudover en betydelig forskel på land og by, når det kommer fædres barsel.

I København holder fædrene flest barselsdage, nemlig i snit 48,6. I den anden ende af skalaen ligger fædre i Syd- og Vestjylland med et gennemsnit på 24,9 barselsdage.

”Jeg tror og håber, at det billede vil ændre sig, når den øremærkede barsel træder i kraft i sommeren 2022,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Konkret har EU besluttet, at der i medlemslandene skal indføres to måneders øremærket barsel til hver forældre. I Danmark træder direktivet i kraft i juni 2022.  

 

 

Udgivet d. 28.4.2021

Nøgleord