Afgørelse Medlemsservice

Fejl i ansættelsesaftalen gav ikke mere i løn

Selvom timelønnen ifølge en ansættelsesaftale var 130 kr., havde medarbejderen ikke krav på mere end overenskomstmæssig løn uden tillæg. De 130 kr. var en fejl

Et sygehus havde ved en fejl angivet en timeløn på 130 kr. for rengøringsassistenter, der deltog i uddannelse til serviceassistenter. Regionen havde aftalt med 3F, at lønnen under uddannelsen var overenskomstmæssig løn uden tillæg.

En rengøringsassistent begyndte uddannelse til serviceassistent i november 2007. I januar 2008 fik hun et ansættelsesbevis, der angav timelønnen til 130 kr. I august 2008 henvendte hun sig til Krifa, fordi hun ikke havde fået udbetalt 130 kr. i timen. Krifa krævede, at regionen skulle betale forskellen på den overenskomstmæssige løn uden tillæg og 130 kr. i timen, ialt 28.615,63 kr.

Regionen fastholdt, at den rette løn var den overenskomstmæssige løn uden tillæg. Det var også den løn, rengøringsassistenterne havde fået oplyst i informationsmateriale og på informationsmøder inden uddannelsen.

Vestre Landsret frifandt regionen, fordi uddannelsesaftalen først var underskrevet 1½ måned efter, at rengøringsassistenten havde begyndt uddannelsen, og fordi hun vidste eller burde have vidst, at angivelsen af timelønnen med 130 kr. i timen var en fejl. Landsretten lagde vægt på, at hun begyndte uddannelsen i november 2007, men først reagerede i august 2008. Landsretten lagde til grund, at det var et vilkår for aftalen mellem sygehuset og de faglige organisationer om uddannelsesforløbet, at rengøringsassistenterne fik overenskomstmæssig løn uden tillæg under uddannelsen.

Dommen viser, at det har stor betydning, hvor hurtigt medarbejderen reagerer, når et krav på efterbetaling af løn skal bedømmes. I denne sag reagerede medarbejderen først 7 måneder efter ansættelsesaftalen blev underskrevet, selvom hun i hele perioden kun modtog overenskomstmæssig løn uden tillæg. Hendes passivitet var medvirkende til, at arbejdsgiveren blev frifundet.

Dommen er omtalt i UfR. 2010.1728V.

Udgivet d. 23.8.2010

Nøgleord