Nyhed

FA’s sejr i sag om aldersdiskrimination står ved magt

Procesbevillingsnævnet har afvist at lade Kammeradvokaten få prøvet Østre Landsrets dom i sagen om aldersdiskrimination for Højesteret. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) vandt sagen i Landsretten, og Landsrettens dom får nu betydning for 37 lignende sager, som har afventet endelig afgørelse.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har på vegne af en medlemsvirksomhed endegyldigt vundet en principiel sag om aldersdiskrimination, som Kammeradvokaten for en tidligere medarbejder havde anlagt mod medlemsvirksomheden. 

Det står klart, efter at Procesbevillingsnævnet har givet Kammeradvokaten afslag på at få sagen prøvet ved Højesteret.

”Vi er naturligvis glade for afgørelsen. Vi har 37 lignende sager fordelt på 10 finansvirksomheder liggende. Det er min klare forventning, at forbundene nu frafalder samtlige sager, fordi dommen er så klokkeklar, som det er tilfældet,” siger Merete Preisler, underdirektør og advokat (H), i FA.

Konkret handlede sagen om, hvorvidt der var tale om aldersdiskrimination, da en finansvirksomhed afviste at udbetale 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 20 måneders pensionsbidrag efter overenskomsten på finansområdet til en opsagt medarbejder, som var fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Afvisningen af kravet på godtgørelse og pensionsbidrag begrundede virksomheden med henvisning til, at ydelserne, ifølge overenskomstbestemmelsen, ikke udbetales, hvis medarbejderen er fyldt 65 år.

Sagen drejede sig derfor om, hvorvidt overenskomstbestemmelsen var i strid med forbuddet i forskelsbehandlingsloven om diskrimination på grund af alder. Det mente Østre Landsret – i modsætning til Ligebehandlingsnævnet og byretten, som havde givet medarbejderen helt, henholdsvis delvis, medhold - ikke.

Dermed er der sat punktum i en meget langvarig tvist.

Læs mere om sagen her.

 

Udgivet d. 19.3.2021

Nøgleord