Nyhed

FA vinder principiel sag i Landsretten

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har vundet en principiel sag i Østre Landsret. Sagen handler om aldersdiskrimination, og dommen vil få betydning for en lang række tilsvarende sager i finanssektoren.

Østre Landsret har afsagt dom i en principiel sag om aldersdiskrimination, som Kammeradvokaten havde anlagt mod en finansvirksomhed.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), som førte sagen på vegne af virksomheden, har vundet sagen. 

Afgørelsen kan få betydning for en lang række andre sager i finanssektoren, fortæller Merete Preisler, advokat i FA:

”Vi er meget tilfredse med dommen. I FA har vi omkring 35 lignende sager om godtgørelse verserende. I lyset af Landsrettens dom forventer jeg, at Finansforbundet nu frafalder sagerne.” 

Konkret handlede sagen om, hvorvidt der var tale om aldersdiskrimination, da en finansvirksomhed afviste at udbetale 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 20 måneders pensionsbidrag efter standardoverenskomsten på finansområdet til en opsagt medarbejder, som var fyldt 65 år på fratrædelsestidspunktet.

Afvisningen af kravet på fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag skete under henvisning til, at ydelserne, ifølge overenskomstbestemmelsen, ikke udbetales, hvis medarbejderen er fyldt 65 år.

FA’s holdning til sagen var fra start, at bestemmelsen i overenskomsten var i overensstemmelse med den bagvedliggende EU-ret, herunder en række domme fra EU-Domstolen.

Modsat mente Kammeradvokaten, at den manglende udbetaling af godtgørelse, henholdsvis pensionsbidrag, var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i forskelsbehandlingsloven.

”Dommen er klokkeklar. Det er ikke aldersdiskrimination, når virksomheder - med standardoverenskomsten i hånden - ikke udbetaler godtgørelse til medarbejdere, der ikke opfylder betingelserne,” siger Merete Preisler. 

Sagen har haft et længere liv i retssystemet. Den startede i Ligebehandlingsnævnet, som gav medarbejderen medhold i både kravet på 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 20 måneders pensionsbidrag. Så havnede sagen for Retten i Glostrup, som frifandt virksomheden for kravet på fratrædelsesgodtgørelse, men gav medarbejderen medhold i kravet på pensionsbidrag. Og nu har Østre Landsret altså frifundet arbejdsgiveren i det hele.

Det vides endnu ikke, om Kammeradvokaten vil anke Landsrettens afgørelse til Højesteret.

 

 

Udgivet d. 9.10.2020

Nøgleord