Nyhed

FA vinder ligebehandlingssag

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, da en finansvirksomhed afskedigede en medarbejder, hvis kæreste var gravid. Det slår Ligebehandlingsnævnet fast i ny afgørelse.

På vegne af en medlemsvirksomhed har FA netop vundet en sag ved Ligebehandlingsnævnet. Sagen starter tilbage i slutningen af august 2015, hvor virksomheden beslutter at nedlægge en stilling i en af sine afdelinger. Den medarbejder, der er ansat i stillingen, bliver derfor opsagt og i øvrigt fritstillet i opsigelsesperioden. Medarbejderen bliver valgt, fordi han reelt var den eneste uden den faglige viden, som var nødvendig for virksomheden.

Medarbejderen mente dog ikke, at han var opsagt, fordi hans stilling skulle nedlægges, men fordi han ca. 2,5 måned tidligere havde annonceret, at hans kæreste var gravid, og at han ville afholde orlov ud fra gældende regler. Han mente også, at virksomheden burde have fundet en anden stilling til ham i en anden afdeling.

”Derfor trak han vores medlemsvirksomhed i Ligebehandlingsnævnet og krævede en godtgørelse på 375.000 kr. svarende til ni måneders løn og pension,” fortæller Jakob Cohr Arffmann, der er advokat i FA og som har ført sagen på vegne af virksomheden.

Virksomheden skal løfte bevisbyrden
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet. Det sker ofte med baggrund i den danske ligebehandlingslov, hvoraf det fremgår, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet. Det gælder såvel moderen som faderen.

”I denne slags sager gælder efter Ligebehandlingsnævnets praksis den såkaldte omvendte bevisbyrde. I den konkrete sag betyder det, at vi på vegne af medlemsvirksomheden skal bevise, at det ikke er medarbejderens kærestes graviditet, der har været årsag til afskedigelsen,” forklarer Jakob Cohr Arffmann.

Så også: Læs mere om reglerne for ansættelsesforholdets ophør i FA’s opslagsværk ”Konsulenten” (Kræver log ind til fanet)

Det lykkedes FA at bevise, at der ikke var sammenhæng mellem medlemsvirksomhedens afskedigelse af medarbejderen og medarbejderens kærestes graviditet.

Via oplysninger fra medlemsvirksomheden kunne FA blandt andet bevise, at det var korrekt, at medarbejderen reelt var den eneste uden den faglige viden, som var nødvendig for virksomheden. Desuden kunne FA bevise, at der ikke var andre ledige stillinger på opsigelsestidspunktet, som medarbejderen kunne bestride.

Slutresultatet blev, at nævnet frikendte FA’s medlemsvirksomhed.

Se også: FA fører årligt op mod 20 ligebehandlingssager for sine medlemsvirksomheder i forskellige fora. Den juridiske bistand er gratis for medlemsvirksomheder. Læs mere om medlemskab i FA her

 

Udgivet d. 6.2.2017