Nyhed

FA: Fornuftige sigtelinjer fra Disruptionrådet

Regeringens disruptionråd har i dag offentliggjort sin rapport ”Klar til fremtidens job”, der indeholder bud på initiativer og tiltag, som skal gøre Danmark klar til fremtiden.

Siden foråret 2017 har regeringens disruptionråd analyseret, hvordan danske virksomheder og borgere kan blive godt rustet til fremtidens arbejdsmarked.

På baggrund af sine analyser offentliggjorde rådet torsdag sit bud på en række initiativer og tiltag, der skal trække Danmark i den rigtige retning.

Samtidigt annoncerede regeringen, at Disruptionsrådet fortsætter sit arbejde.

”Det er godt, at regeringen lader Disruptionrådet arbejde videre. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et rigt og innovativt land, er det vigtigt, at vi holder os selv til ilden og konstant forbedrer os,” lyder det fra Nadeem Farooq, underdirektør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). 

De forskellige bud på initiativer omhandler blandt andet et udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, løft af digitale kompetencer på de videregående uddannelser og livslang læring i verdensklasse.

Nødvendigt med politiske tiltag

Nadeem Farooq peger på, at en række politiske tiltag skal gøre rådets initiativer til virkelig, hvis det danske arbejdsmarked skal fremtidssikres.

”Først og fremmest er det afgørende, at vi i Danmark er bevidste om, at den globale konkurrence om talenterne bliver meget hårdere, end den allerede er,” siger Nadeem Farooq og fortsætter:

”Derfor bør det i fremtiden være lettere for danske virksomheder at rekruttere udenlandske specialister, end det er tilfældet i dag. Derudover bør efteruddannelsesmulighederne på videregående niveau styrkes, fordi livslang læring og løbende kompetenceudvikling af arbejdsstyrken øger omstillingsevnen og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.”

Nadeem Farooq peger på, at et flertal i Folketinget allerede har taget enkelte skridt i den rigtige retning.

Eksempelvis nævner han aftalen om fleksible universitetsuddannelser, som blev indgået for nyligt og som betyder, at studerende får mere fleksibilitet ind i deres studieforløb.

”På den måde kan de studerende bedre matche deres kompetencer til de skiftende behov på arbejdsmarked. Det er rigtigt godt, men der er brug for langt flere politiske aftaler på området, hvis vi skal fremtidssikre vores arbejdsmarked,” siger Nadeem Farooq.  

Disruptionsrådet blev nedsat af regeringen i maj 2017. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er formand for rådet, der består af 30 faste medlemmer.

Udgivet d. 7.2.2019