Nyhed

FA: Det haster med klarhed om ny whistleblowerlovgivning

I sit høringssvar til Finanstilsynet om implementering af det nye whistleblowerdirektiv i dansk lovgivning efterlyser Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) mere klarhed om de kommende regler.

På trods af at Finanstilsynet netop har sendt et lovforslag i høring om implementering af de nye generelle regler om whistleblowerordninger, hersker der fortsat uklarhed om, hvordan de nye krav om etablering af whistleblowerordninger i praksis skal fungere sammen med de nuværende regler, der fremgår af de finansielle love. 

Det skriver Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i sit høringssvar til Finanstilsynet.

”Det haster med klarhed, fordi virksomhederne naturligvis skal have tid og mulighed for at tilpasse deres nuværende ordninger, så de lever op til både de hidtidige specifikke regler og den nye generelle lovgivning, som efter planen skal træde i kraft allerede i december,” siger Merete Preisler, underdirektør i FA.

Ifølge Merete Preisler risikerer virksomheder i finanssektoren at blive underlagt parallelle, men vidt forskellige regelsæt om whistleblowere.

”Det er uhensigtsmæssigt og også urimeligt for både virksomheder, whistleblowere og retssikkerheden. Der kan hurtigt opstå tvivl om, hvilken ordning, der kan anvendes i hvilke situationer, hvad der kan anmeldes, til hvem, under hvilke forudsætninger osv. Derfor er det for os afgørende, at det samlede regelsæt er gennemskueligt og forståeligt for alle,” påpeger Merete Preisler.

Helt konkret foreslår FA i sit høringssvar en model, hvor der sker en samordning af kravene i de nye regler med kravene i de eksisterende ordninger, så de nye regler alene supplerer de eksisterende ordninger. 

 

Udgivet d. 8.9.2021