Nyhed

FA: Ansættelsesretligt ser ny datalov fornuftig ud

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar til den nye databeskyttelseslov.

Den nye persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018, vil ikke medføre så store ændringer på det ansættelsesretslige område som tidligere frygtet. Det vurderer Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) i sit netop offentliggjorte høringssvarJustitsministeriets forslag til en ny databeskyttelseslov.

Se også: KLUMME: Finanssektoren sidder ikke på hænderne

Seniorkonsulent i FA, Claus Ryde, har beskæftiget sig indgående med den nye databeskyttelseslov. Han mener, at den del af lovudkastet, der omhandler det ansættelsesretlige område, i vidt omfang afspejler de regler, virksomhederne allerede kender. 

Fakta om dataforordningen

Den nye persondataforordning havde været fire år undervejs i EU-systemet, inden den i april 2016 blev godkendt i EU-Parlamentet. Formålet med de nye regler er at skabe et højt og ensartet databeskyttelsesniveau i EU. Reglerne vil i vidt omfang erstatte det nuværende databeskyttelsesdirektiv fra 1995 og dermed Persondataloven i Danmark.

”Grundlæggende kan virksomhedernes data om medarbejdere fortsat behandles, som det sker i dag. Det er vi naturligvis glade for,” siger han, men understreger, at en række vejledninger til loven endnu ikke er på plads, og at der derfor stadig er en række ubesvarede spørgsmål.

Se også: Kursus om ny persondataforordning blev et tilløbsstykke

”Det er eksempelvis spørgsmålet om, hvilken adgang medarbejderne skal have til de oplysninger, som deres arbejdsgiver har registeret om dem. Det er et område, vi ved, at vores medlemsvirksomheder er meget opmærksomme på,” siger Claus Ryde.

Se også: Læs om reglerne for persondata i FA’s opslagsværk Konsulenten (Kræver log ind til fanet.dk)

Det endelige lovforslag forventes fremsat i løbet af efteråret. Samtidig vil Justitsministeriet løbende offentliggøre centrale vejledninger. Vejledningen om de registreredes rettigheder, som Claus Ryde nævner, ventes i januar 2018, mens vejledninger om bl.a. databeskyttelsesrådgiveren, dataansvarlige og databehandlere og samtykke ventes offentliggjort allerede i efteråret.

Hovedpunkter i FA’s høringssvar om ny persondatalov

  • Forslagets bestemmelse om behandling af oplysninger om afdøde personer efterlader uklarhed om, hvor længe arbejdsgivere skal opbevare oplysninger om fratrådte medarbejdere.
  • Justitsministeriet bekræfter med lovforslaget, at virksomhederne i vidt omfang kan behandle oplysninger om medarbejderne i samme omfang som hidtil, og at det er muligt at behandle på grundlag af medarbejderens samtykke.
  • Der sker ikke nogen indskrænkning i adgangen til at behandle personoplysninger i statistisk øjemed.
  • Forslaget regulerer databeskyttelsesrådgiveres (DPO) tavshedspligt og knytter bødestraf til overtrædelse. FA foreslår, at det skrives ind i bemærkningerne, at arbejdsgivere også kan sanktionere overtrædelse af tavshedspligten ansættelsesretligt uden at komme i konflikt med forordningens beskyttelse af databeskyttelsesrådgiveren.

FA opdaterer løbende på fanet.dk og i Konsulenten, når der er nyt om den kommende databeskyttelseslov.

Udgivet d. 21.8.2017

Nøgleord