Nyhed

FA afgiver kritisk høringssvar om whistleblowerdirektiv

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har netop afgivet høringssvar om det kommende whistleblowerdirektiv.

Det europæiske whistleblowerdirektiv fra 2019 skal indarbejdes i dansk ret.

I den forbindelse har Justitsministeriet sendt et lovforslag i høring.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) netop har afgivet høringssvar til lovforslaget.

I sit høringssvar understreger FA, at det er væsentligt, at de nye, generelle regler kan fungere sammen med de eksisterende whistleblowerregler i finanssektoren.

Læs også: DEBAT: Implementering af whistleblowerdirektiv stiller store krav 

I høringssvaret gør FA bl.a. opmærksom på:

  • Retssikkerhedsmæssige aspekter ved forslaget, der indeholder bestemmelser med tilbagevirkende kraft
  • Behovet for, at der kommer relevante vejledninger til virksomhederne, fx om hvilke regler der bliver omfattet af whistleblowerreglerne
  • Det uheldige i, at lovforslaget begrænser muligheden for at oprette en fælles whistleblowerenhed inden for en koncern
  • Det høje godtgørelsesniveau, der lægges op til i beskyttelsen af whistleblowere.

Ifølge planen skal de nye regler træde i kraft 17. december 2021.

 

 

Udgivet d. 24.3.2021

Nøgleord