Nyhed

F-07-10: Ny 2020-strategi for forbedring af arbejdsmiljøet

18 konkrete initiativer skal danne basis for Regeringens strategi: "NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ"

Beskæftigelsesministeren har udsendt Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020: "NYE VEJE TIL ET BEDRE ARBEJDSMILJØ". Den er sendt til Arbejdsmiljørådet og skal herefter drøftes med Folketingets partier. Samtidig har ministeren foreslået 18 konkrete initiativer, der bidrage til at realisere strategien.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets indsats skal fremover i højere grad målrettes mod de virksomheder, der har størst problemer med arbejdsmiljøet. Hovedelementerne i strategien er risikobaseret tilsyn, bagatelgrænser og bedre dialog med virksomhederne.

Bagatelgrænser betyder, at ubetydelige arbejdsmiljøforseelser i fremtiden ikke vil medføre påbud fra Arbejdstilsynet.

Samtidig vil regeringen revidere og differentiere bødesystemet. Det skal ske på en måde, så virksomhederne kommer til at mærke konsekvenserne tydeligt, hvis de ikke overholder reglerne, uanset om der er tale om store eller små virksomheder.

Tre ambitiøse mål

Regeringen har med den nye strategi opstillet tre arbejdsmiljømål. De betyder, at der i 2020 skal være:

  • 25% færre alvorlige arbejdsulykker
  • 20% færre psykisk overbelastede
  • 20% færre med overbelastninger af muskler og skelet (herunder ondt i ryggen).

18 konkrete initiativer

Blandt de 18 forslag til nye initiativer, som skal bidrage til at nå målene, er:

  • Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne skal øges for at motivere og hjælpe virksomhederne til selv at forebygge og løse deres arbejsmiljøproblemer. I det nye risikobaserede tilsyn kontakter Arbejdstilsynet virksomheden 1-4 måneder inden tilsyn, så virksomheden får mulighed for at løse eventuelle problemer inden besøget.
  • Rådgivningsordningen forenkles, så virksomhederne fremover kun får rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet finder komplekse problemstillinger, eller når eventuelle problemer i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden skal undersøges.
  • Smileyordningen ændres. Den grønne smiley får en udløbsdato og slukkes, når der er gået fem år siden seneste tilsyn. Det bliver muligt for virksomheder med en grøn smiley at købe et nyt tilsyn, inden smiley'en slukkes.
  • Erfaringerne med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal undersøges.
  • Arbejdstilsynet skal tilbyde virksomhederne dialog og vejledning om sundhedsfremme.
  • Bedre information og vejledning om arbejdsmiljø. Det skal undersøges, om den direkte vejledning og information kan organiseres mere hensigtsmæssigt og eventuelt varetages af færre aktører.

Se den faglige baggrund for den nye prioritering af arbejdsmiljøarbejdet

Download den nye arbejdsmiljøstrategi

Se de foreslåede 18 konkrete initiativer.

Udgivet d. 4.10.2010

Nøgleord