Afgørelse Medlemsservice

EU-dom: Sværere at fyre syge medarbejdere

Dommen kan medføre, at virksomheder holder sig mere tilbage med at ansætte medarbejdere, der er udsat for større sygefravær eller ønsker fleksjob

EU-domstolens afgørelse

Det bliver sværere at opsige syge medarbejdere, og virksomheder har pligt til at lette arbejdet for handicappede fx ved at tilbyde nedsat arbejdstid eller hæve-/sænkebord for at lette arbejdet. Det har EU-domstolen afgjort i en sag om to medarbejdere, der begge mener sig uretmæssigt fyret.

EU-domstolen anfører i dommen, at "en helbredelig eller uhelbredelig sygdom, som medfører en fysisk, mental eller psykisk begrænsning, kan sidestilles med et handicap".

Desuden anfører retten, at en nedsættelse af "arbejdstiden kan anses for en tilpasningsforanstaltning, som arbejdsgiveren skal træffe for at gøre det muligt for en handicappet person at arbejde".

Det er HK, der har rejst sagen. Sø- og Handelsretten vurderede den som principiel og sendte den derfor videre til EU-domstolen.

Med EU-domstolens afgørelse bliver de to konkrete sager sendt tilbage til den nationale domstol i Danmark, der skal træffe den endelige afgørelse.

De to danske sager

I 2005 blev X fyret for at have været fraværende på arbejdet i over 120 dage på grund af leddegigt. Dengang tilbød hendes virksomhed hende ikke hæve-/sænkebord, og hun blev heller ikke tilbudt deltidsarbejde.

Sagen er slået sammen med sagen om Y, der i 2003 var involveret i et trafikuheld, hvor hun fik piskesmæld, der førte til, at hun blev sygemeldt på fuld tid på grund af smerter. I 2005 blev hun fyret med henvisning til 120-dages-reglen.

De endelige retafgørelser

Dommen kan få indflydelse på funktionærlovens 120-dages-regel, der siger, at man kan opsiges med en måneds varsel, når man inden for 12 måneder har været sygemeldt i alt 120 dage og fået løn. Ifølge EU-dommen indgår fravær på grund af handicap dog ikke i de 120 dage.

FA vil informere nærmere om retsstillingen, når de endelige retsafgørelser fra den danske domstol foreligger.