Afgørelse Medlemsservice

EU-dom om funktionærlovens § 2a

Den nuværende fortolkning af funktionærlovens § 2a, stk. 3, aldersdiskriminerer. Det har EU Domstolen slået fast i en ny dom

EU Domstolen har afgjort, at fortolkningen af funktionærlovens § 2a, stk. 3, forskelsbehandler på grund af alder. Det er Vestre Landsret, der har stillet EU Domstolen et præjudicielt spørgsmål om forståelsen af bestemmelsen til brug for en konkret sag.

Efter FA's opfatttelse rammer dommens formulering ikke § 2 a, stk. 3, som sådan, men alene domstolenes fortolkning af bestemmelsen. Ordlyden af § 2a, stk. 3, kan næppe kritiseres for at være aldersdiskriminerende. Efter FA's opfattelse er det derfor ikke nødvendigt at ændre loven.

FA afventer, at Beskæftigelsesministeriet tager stilling til dommen.

Se FA's notat om dommen.

Dommen er afsagt den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Andersen. Vestre Landsret har endnu ikke afsagt dom i den konkrete sag.

Udgivet d. 15.10.2010