Nyhed

EU: Begge forældre skal have øremærket barsel

Flere europæiske mænd skal tage barsel. Det mener et flertal i EU, som nu vil indføre to måneders øremærket barsel til begge forældre. De nye regler kommer til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

Sent torsdag blev forhandlere fra EU-Parlamentet og EU’s medlemslande enige om en aftale, der øremærker to måneders barsel til hver forældre.

Af aftalen fremgår det, at hver forældre skal have kompensation for to måneders barsel. Det konkrete kompensationsniveau skal fastlægges af de enkelte medlemsstater. 

Det bliver frivilligt for familien, om faren vil gøre brug af den øremærkede orlov. Vælger han ikke at gøre brug af orloven, mister familien dog muligheden. Moren kan ikke overtage orloven.

Udover den øremærkede barsel skal der i alle medlemslande indføres ret til fem dages omsorgsorlov pr. år pr. medarbejder.

Medlemslandene har to år til at implementere reglerne i deres nationale lovgivninger, når aftalen er formelt vedtaget i EU-systemet, hvilket forventes at ske i løbet af 2019.

De nye regler kommer dermed til at gælde i Danmark senest ved årsskiftet 2021/2022.

Fakta om danske barselsregler og sektorens overenskomster

Danske forældre har 32 ugers forældreorlov med barselspenge til deling. Derudover har mødre fire ugers orlov før fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen med barselspenge. Fædre har ret til to ugers fædreorlov efter fødslen.

Finansoverenskomsten giver ret til 12 ugers forældreorlov med fuld løn, mens forsikringsoverenskomsten giver ret til 11 ugers forældreorlov med fuld løn. Begge overenskomster giver medarbejdere ret til fem omsorgsdage pr. år.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at finanssektoren er den branche i Danmark, hvor fædre holder længst orlov med deres børn. Mænd indenfor finansiering og forsikring holdt i gennemsnit 65 dages orlov med børn født i 2015, hvor gennemsnittet på hele arbejdsmarkedet var 40 dage.

 

Udgivet d. 25.1.2019