Afgørelse Medlemsservice

Epilepsi var ikke et handicap

Afskedigelse af pædagog med epilepsi var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

En pædagog i en SFO blev afskediget efter kun en uges ansættelse. Afskedigelsen var blandt andet begrundet i, at ledelsen ikke mente, at pædagogen kunne varetage alle elementer af pædagogjobbet.

Pædagogen, som led af epilepsi, rejste for Ligebehandlingsnævnet krav om godtgørelse for afskedigelse på grund af handicap.

Forskelsbehandlingsloven

Forskelsbehandlingsloven bekytter blandt andet mod afskedigelse på grund af handicap.

Loven forudsætter, at der er tale om en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, der medfører et kompensationsbehov, for at den pågældende person kan fungere på lige vilkår med andre.

Det gik galt fra starten

SFO pædagogen havde ved ansættelsen oplyst, at hun led af epilepsi, men at hun var i god medicinsk behandling, og at hun ikke havde anfald.

I den første uge af ansættelsen var hun syg på anden arbejdsdag, og hun meddelte sit fravær for sent. På tredje arbejdsdag kom hun for sent på arbejde, og på femte arbejdsdag fik hun et kraftigt epileptisk anfald under en fest for SFO'ens børn. Anfaldet var så kraftigt, at lederen måtte insistere på, at pædagogen skulle hjem.

Afskedigelsen

På baggrund af den første uges ansættelse vurderede arbejdsgiveren, at pædagogen ikke forsvarligt kunne udføre alle elementer af pædagog jobbet, herunder alenetid og ture med børn. Arbejdsgiveren lagde også vægt på, at pædagogen ikke loyalt havde oplyst, at hun fik anfald af væsentlig betydning for arbejdet. Da det ikke var muligt at omplacere hende til en anden stilling, blev pædagogen afskediget.

Pædagogen mente, afskedigelsen var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap og at arbejdsgiveren skulle have truffet foranstaltninger til at afhjælpe hendes problemer.

Arbejdsgiveren betragtede ikke pædagogen som handicappet og havde heller ikke modtaget ønsker fra hende om foranstaltninger for, at hun kunne udfylde jobbet som pædagog. Arbejdsgiveren fastholdt, at afskedigelsen skyldtes pædagogens adfærd og opgavehåndtering i den første uge af ansættelsen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet fandt det ikke sandsynliggjort, at pædagogens epilepsisygdom udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Der var ikke lægelige oplysninger i sagen, og pædagogen havde ved ansættelsen oplyst, at hun ikke havde anfald, og at hun var i god medicinsk behandling.

Nævnet afviste at tage stilling til, om lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet var overtrådt.

Udgivet d. 2.4.2013