FA Mener

En pose blandede bolcher

Regeringen har i dag præsenteret sit lovprogram for 2015/2016, og der er både sødt og surt imellem.

FA bakker op om regeringens ambitioner om at styrke vækst, velstand og velfærd. Det skal ske gennem en lang række lovinitiativer, hvoraf nogle trækker i den rigtige retning, mens andre synes at modvirke disse ambitioner.

Beskæftigelsesområdet

FA finder det positivt, at regeringen vil ændre ligelønslovens regler om kønsopdelt ligelønsstatistik tilbage til de regler, der blev vedtaget i 2006. Det er også godt, at regeringen vil fremlægge lovforslag om indførelse af et nyt kontanthjælpsloft. Derimod beklager FA, at regeringen vil genfremsætte lovforslaget om at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler.

Undervisningsområdet

På undervisningsområdet savner FA umiddelbart, at regeringen lægger op til en gymnasiereform. Statsministeren sagde i sin åbningstale, at det er regeringens ambition, at Folketinget til næste år styrker gymnasierne med en reform, der hæver det faglige niveau og sikrer en solid forberedelse til videre uddannelse. Men regeringen vil først nedsætte en ekspertgruppe, der skal samle erfaringer og se på, hvordan vejen fra folkeskole til den rigtige ungdomsuddannelse kan forbedres. FA mener, det er fornuftigt, at regeringen afventer ekspertgruppens anbefalinger, inden den fremsætter forslag til en gymnasiereform. Men det må godt ske snart.

Uddannelsesområdet

FA bakker kraftigt op om regeringens planer om at justere studiefremdriftsreformen inden for den aftalte økonomiske ramme. FA savner et initiativ på taxameterområdet, men forstår, at regeringen forudser en grundig proces på dette område, før regeringen kan fremlægge et evt. konkret lovforslag. Til gengæld er FA modstander af regeringens ønske om at afskære voksne med videregående uddannelse fra at modtage statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Rimeligheden i denne forskelsbehandling er svær at få øje på.

Undgå overimplementering

FA vil i folketingsåret følge regeringens udspil inden for andre områder, fx Erhvervs- og Vækstministeriets område. På flere områder er det lige nu vanskeligt at gennemskue, hvad lovprogrammet reelt lægger op til. Det må afvente en nærmere vurdering af de konkrete lovforslag. FA finder det imidlertid væsentligt, at regeringen også konkret fastholder ambitionen om at bekæmpe overimplementering af EU-regler.

Udgivet d. 6.10.2015