FA Mener

Der skal være en gulerod

FA bakker op om regeringens JobReform, som sigter mod, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde.

Ville du gå på arbejde, hvis du næsten ikke fik noget for det?

Nej vel. Men det er ikke desto mindre virkeligheden i dag for mange kontanthjælpsmodtagere. Det kan derfor ikke undre, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget kraftigt siden 2011.

JobReform

FA hilser det velkomment, at regeringen 2. oktober har taget hul på en JobReform, som skal øge gevinsten ved at arbejde. Første fase består af et kontanthjælpsloft og skærpede rådighedsregler. I anden fase vil regeringen sænke skatten på arbejdsindkomster. FA mener, at sådanne tiltag er helt nødvendige for dansk økonomis bæredygtighed på længere sigt.

Motivationen og mobiliteten skal op

Lad det være sagt straks: Det er ingen dans på roser at være ledig og slet ikke på kontanthjælp. Langt de fleste voksne ønsker at bidrage til arbejdslivet og samfundet gennem et arbejde. Og det kan være en stor udfordring at komme tilbage på arbejdsmarkedet, for udviklingen i jobåbninger ligger selvsagt uden for den lediges kontrol. Men vi må også se i øjnene, at den enkelte lediges egen motivation og aktive indsats spiller en betydelig rolle for, hvor hurtigt det går at komme tilbage i et job. Det kan fx være vanskeligt at indstille sig på, at jobmuligheden findes et andet sted i landet eller på et helt andet arbejdsområde, end man kommer fra. Derfor skal guleroden ved at skifte adresse eller branche for at få et arbejde være så stor, at det mærkbart kan betale sig for den ledige at øge sin mobilitet. Det skal vores offentlige forsørgelsessystem medvirke til - ikke modvirke.

Arbejdspladserne er der

DI har beregnet, at ca. 85.000 af landets modtagere af overførselsindkomster umiddelbart burde kunne gå ud og tage et arbejde. Alligevel importerer vi endnu mere udenlandsk arbejdskraft, for at virksomhederne kan få dækket deres behov for arbejdskraft. Det viser, at mobiliteten - både geografisk og fagligt - er for svag på det danske arbejdsmarked.

Regeringen har derfor fat i den lange ende. For jo længere man er ledig, desto sværere er det at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Det er hverken godt for de ledige, virksomhederne eller samfundsøkonomien.

Udgivet d. 5.10.2015

Nøgleord