Nyhed

Debatoplæg stiller skarpt på fremtidens arbejdsmiljø

Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat, lyder opfordringen i et nyt debatoplæg fra BFA Finans, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er en del af.

Kig ud i horisonten, spot udfordringerne for fremtidens arbejdsmiljø i finanssektoren, og diskuter dem i virksomheden.

Sådan lyder opfordringen fra BFA Finans i det nye debatoplæg ”Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat”.

Fire tendenser, der påvirker fremtidens arbejdsmiljø

  • Hastigt accelererende teknologisk udvikling
  • Mere fleksible ansættelsesformer
  • Øget individualisering
  • Demografisk udvikling og politiske reformer.

Kilde: BFA Finans

Selv om det umiddelbart lyder svært at forudsige fremtidens udfordringer, er der allerede i dag en række tendenser, som vil præge fremtidens arbejdsmiljø i finanssektoren. 

Det fortæller Hans Jørgen Steffensen, der er arbejdsmiljøchef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

”I sektoren oplever vi, at flere og flere medarbejdere bliver ansat i fleksible ansættelsesformer, eksempelvis som projektansatte eller freelancere. Vi oplever også, at den hastige teknologiske udvikling ændrer den måde, vi organiserer arbejdet på. Begge dele vil sætte sit præg på arbejdsmiljøet i fremtiden,” forklarer han og giver et eksempel mere:

”Den demografiske udvikling, som betyder, at arbejdsstyrken bliver ældre, sammenholdt med politiske reformer, der betyder, at vi skal være flere år på arbejdsmarkedet, vil også påvirke fremtidens arbejdsmiljø.”

Praktisk hjælp til virksomhederne

Formålet med debatoplægget er netop at gribe tendenserne, så arbejdsmiljøet i finanssektoren forsat er kendetegnet ved at være sundt og sikkert.

”Vi skal indrette vores arbejdsmiljøarbejde i dag, så det også kan løse morgendagens udfordringer. Og i den forbindelse er det tanken, at debatoplægget skal være en praktisk hjælp til virksomhederne,” siger Hans Jørgen Steffensen.

Konkret er debatoplægget supplereret med seks såkaldte dialogark.

Hvert dialogark giver en kort introduktion til udviklingstendenserne indenfor et arbejdsmiljøtema og kommer med bud på, hvordan tendenserne potentielt påvirker arbejdsmiljøet.

Dialogarkene afsluttes med en række spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en debat i virksomheden.

Hent dialogark:

Livsfaser: Hvordan håndterer vi mere omskiftelige livsfasebehov?

Seniorer: Hvordan tager vi de rette hensyn til seniorerne?

De nye generationer: Hvordan tager vi bedst imod den nye generation?

De løsere tilknyttede: Hvilken rolle har løsere tilknyttede medarbejdere på arbejdspladsen?

Virtuelle kolleger: Hvordan samarbejder vi godt med virtuelle kolleger?

Digitalisering: Hvad betyder ny digital teknologi for arbejdsmiljøet?

Hent gode råd og masser af inspiration hos BFA Finans

Vejledning om indretning af storrumskontorer, guides til arbejdet med APV, inspiration til trivselsvenlig udformning af præsentationsmål og meget mere. BFA Finans’ hjemmeside er spækket med inspiration og vejledning til arbejdet med arbejdsmiljø i finanssektoren.

På hjemmesiden er der både nyheder, invitationer til konferencer og dusinvis af inspirationsmaterialer, vejledninger og fakta. Det hele er kategoriseret i hovedtemaerne: Trivsel & Engagement, Rum & Bevægelse, Hændelser & Adfærd, Ledelse & Organisation og Arbejdsmiljøarbejdet.

Læg vejen forbi bfafinans.dk

Udgivet d. 13.3.2018

Nøgleord