Nyhed

DEBAT: Finanssektoren spiller en nøglerolle i den grønne omstilling

Det er nødvendigt med en større politisk vilje til at investere i flere klimarelevante efter- og videreuddannelsesmuligheder på videregående niveau, skriver Mads Borregaard, cheføkonom i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), i et debatindlæg i Børsen.

Af: Mads Borregaard, cheføkonom i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) 

Via bæredygtig rådgivning og dialog gør finanssektorens medarbejdere hver eneste dag en grøn forskel for tusindvis af privat- og erhvervskunder.

Og det er uanset, om der er tale om store virksomhedsinvesteringer, rådgivning om bilkøb eller sparring om en mindre renovering af sommerhuset.

Skal den grønne omstilling gennemføres og det forretningsmæssige potentiale realiseres, kræver det, at finanssektorens medarbejdere proaktivt kan anvise løsninger og kortlægge udfordringer for både store og små kunder i den grønne omstilling.

Med andre ord er det afgørende, at medarbejderne konstant er helt up to date med den seneste viden inden for bæredygtig finans, klima og grøn omstilling.

Netop derfor søsætter vi i finanssektoren et pilotprojekt, der skal munde ud i ny efter- og videreuddannelse inden for rådgivning om bæredygtig finans.

Kræver politisk vilje

Men hverken finanssektorens eller andre sektorers kompetenceudvikling af deres medarbejdere kan stå alene, når det kommer til den grønne omstilling.

Derfor er det nødvendigt med mere politisk fokus og en større politisk vilje til at investere offentlige midler i flere klimarelevante efter- og videreuddannelsesmuligheder på videregående niveau, så kompetencerne matcher de behov, erhvervslivet efterspørger.

Kun på den måde kan virksomhederne sikres adgang til arbejdskraft, der kan løfte den enorme opgave, vi allerede er i gang med indenfor bæredygtighed, klima og grøn omstilling.

Og det haster.

Manglen på videreuddannet arbejdskraft træder nemlig tydeligere og tydeligere frem i horisonten.

Tal fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) viser, at alene finanssektoren risikerer at mangle op mod 8000 medarbejdere med en videregående uddannelse på cv'et allerede i 2025.

Kilde: Børsen, 15 april 2021

Udgivet d. 15.4.2021

Nøgleord