Nyhed

De regnetunge jobs er fortsat lønførende

FA´s strukturstatistik for 2014 tegner et øjebliksbillede af lønniveauerne for godt 62.600 finansansatte.

FA har offentliggjort strukturstatistikken 2014 for finanssektoren. Her kan man bl.a. se, at matematiske, aktuariske og statistiske medarbejdere stadigvæk er lønførende blandt lønmodtagere uden ledelsesansvar. De har en gennemsnitlig månedsløn på 75.719 kr. Lønnen er lavere for almindeligt kontorarbejde. Her er gennemsnitslønnen på 37.217 kr.

Gennemsnitslønnen for samtlige lønmodtagere uden ledelsesansvar er på 50.636 kr. Månedslønnen er inkl. pension og ekskl. genetillæg.

Ansvar giver mere i løn

Ledere i finanssektoren har en  gennemsnitlig højere månedsløn end ikke-ledere. Den gennemsnitlige månedsløn for alle ledere er på 78.368 kr. 

Det er ledelse inden for virksomhedsstrategi/policyområdet, som har den højeste gennemsnitlig månedsløn på 126.353 kr. Lønnen er lavere for ledere inden for generel rådgivning af privatkunder på finans-, pensions- og forsikringsområdet. Her er gennemsnitslønnen på 60.292 kr.

Forsikring har et højere lønniveau

Strukturstatistikken offentliggøres ikke kun for hele sektoren, men er også delt op på penge- og realkreditområdet og forsikringsområdet.

Ansatte i forsikringssektoren har generelt et lidt højere lønniveau end ansatte på penge- og realkreditområdet. Den gennemsnitlige månedsløn på forsikringsområdet og penge- og realkreditområdet er på hhv. 54.678 kr. og 49.373 kr. for lønmodtagere uden ledelsesansvar.

På penge- og realkreditområdet er den største medarbejdergruppe generel rådgivning af privatkunder, som tjener i gennemsnit 44.460 kr. om måneden. I forsikringssektoren er den største medarbejdergruppe inden for forsikringsteknisk arbejde i forbindelse med oprettelse af policer eller sagsbehandling, som har en gennemsnitlig månedsløn på 45.600 kr.

Udgivet d. 30.6.2015

Nøgleord