Afgørelse Medlemsservice

Datterselskab ikke bundet af moderselskabets overenskomst

Datterselskabet var ikke bundet af moderselskabets overenskomst, da der var tale om selvstændig ledelse, og da selskabet var målrettet virksomheder inden for hotelbranchen.

Arbejdsretten afsagde 24. september 2015 dom i en sag om, hvorvidt et datterselskab var omfattet af moderselskabets overenskomst, eller om datterselskabet kunne indgå egen overenskomst.

I sagen var der tale om selskabet ISS Facility Services A/S, som var medlem af Dansk Industri (DI) og dermed omfattet af Serviceoverenskomsten. ISS Facility Services A/S var et blandt flere selskaber i ISS-koncernen.
I 2012 blev der på initiativ fra ISS Facility Services A/S ført forhandlinger om indførelsen af en forsøgsordning for hotelrengøring under Serviceoverenskomsten. Aftalen blev dog ikke gennemført, da den efterfølgende ikke kunne godkendes af forbundene.

ISS Facility Services A/S ville gerne beholde Serviceoverenskomsten, men ønskede samtidig, at selskabet fik en særoverenskomst baseret på Horesta-overenskomsten, som ville gøre selskabet mere konkurrencedygtigt i forhold til hotelrengøring.

I december 2012 genaktiverede ISS Facility Services A/S et datterselskab, som blev stiftet allerede I 1999. Genaktiveringen indebar, at selskabet i december 2012 skiftede navn til ISS Hotel og Event Service A/S. Formålet med selskabet var at drive facility servicevirksomhed inden for hotel og eventservice. Selskabet fik i den forbindelse en ny bestyrelse og direktion og ansøgte 16. januar 2013 om medlemskab af HORESTA. Ansøgningen blev efterkommet, og ISS Hotel og Event Service A/S blev herefter medlem af HORESTA og bundet af HORESTA's overenskomster.

Serviceforbundet og 3F nedlagde herefter påstand om, at begge selskaber skulle efterleve gældende overenskomst mellem DI, 3F og Serviceforbundet. Forbundene henviste til, at der var tale om arbejdsretlig identitet mellem selskaberne, hvorfor etablering af ISS Hotel og Event Service A/S alene skete med henblik på at unddrage sig de overenskomstmæssige forpligtelser i Serviceoverenskomsten.

Dommen

Arbejdsretten fandt, at ISS Hotel og Event Service A/S var uden aktiviteter og medarbejdere, da selskabet i 2013 blev indmeldt i HORESTA. Arbejdsretten lagde også til grund, at selskabet havde egen selvstændig ledelse og hverken havde overtaget medarbejdere, materiel eller kontrakter fra moderselskabet.

Derudover var ISS Hotel og Event Service A/S i modsætning til moderselskabet specifikt målrettet mod facility service inden for hotelbranchen, hvor den dominerende overenskomst var HORESTA.

Arbejdsretten lagde til grund, at selskaberne - uanset fælles adresse og personaleadministration - var drevet som selvstændige og klart adskilte enheder med hvert sit forretningskoncept.

ISS Facility Services A/S blev således frifundet.

FA bemærker

Arbejdsretten giver i dommen en tilkendegivelse af, at der på trods af samme adresse, personale og lønadministration ikke var nok omstændigheder, som godtgjorde, at selskaberne havde samme arbejdsretlige identitet.
Dommen bekræfter, at et selskabs/virksomheds overenskomstindgåelse eller medlemskab af en arbejdsgiverorganisation som udgangspunkt ikke forpligter datterselskaber. For at en overenskomst kan omfatte datterselskabet, skal det godtgøres, at virksomhederne fx på grund af samme ledelse, bestyrelse, medarbejdere, adresse osv. har samme arbejdsretlige identitet.

Udgivet d. 2.11.2015

Nøgleord