Nyhed

Danmark har flest bankmedarbejdere i Norden

Trods faldende medarbejdertal i sektoren er Danmark stadig det land i Norden, der har flest bankmedarbejdere. Det viser Nordisk Bankstatistik 2014, der offentliggøres i den seneste udgave af FA•FOKUS.

Beskæftigelsen i den danske banksektor har været faldende de senere år. Antallet af medarbejdere var i 2014 18 pct. lavere end i 2008. Også i de øvrige nordiske lande er beskæftigelsen reduceret i perioden, men ikke så meget som i Danmark. Alligevel er Danmark stadig det nordiske land, der har flest bankmedarbejdere. Det ses af Nordisk Bankstatistik 2014 i det nyeste nummer af FA•FOKUS.

Sættes landenes indbyggertal i forhold til antallet af medarbejdere, er det kun Island, som har færre indbyggere pr. bankansat end Danmark.

Filiallukninger er en generel tendens

Nordisk Bankstatistik 2014 viser også, at antallet af filialer falder i alle de nordiske lande. Faldet har været mest markant i Danmark, som i 2004 havde flest filialer. Nu ligger Danmark absolut set midt i feltet af de nordiske lande. Det betyder, at det i dag kun er i Sverige, der gennemsnitligt er flere indbyggere pr. filial end i Danmark.

Målt i forhold til landenes areal er filialtætheden med godt 25 filialer pr. 1.000 km2 dog fortsat langt højere i Danmark end i de øvrige lande, hvor den svinger mellem 1,1 og 4,4 filialer pr. 1.000 km2.

Højeste lønniveau i Danmark, men svært at sammenligne

En sammenligning af lønniveauer i de nordiske lande viser, at den gennemsnitlige månedsløn (omregnet til Euro) er højst i Danmark. Fordelt efter alder er lønniveauet for de yngre medarbejdere højere i Norge end i Danmark. Lønsammenligningerne skal dog tolkes med varsomhed - dels på grund af forskellige opgørelsesmetoder, men især på grund af strukturelle forskelle i skatte- og afgiftssystemer, sociale bidrag mv. i de enkelte lande.

Det danske uddannelsesniveau halter bagud

Trods det stadigt stigende uddannelsesniveau har de danske bankmedarbejdere det laveste formelle uddannelsesniveau i Norden. Det skyldes en lang tradition for elevansættelser, som har holdt ved i Danmark i højere grad end i de øvrige lande. De sidste 10 år er antallet af elever også faldet markant i Danmark, men andelen af medarbejdere med mellemlang eller lang videregående uddannelse udgør fortsat kun 27 pct. i Danmark mod 44 til 57 pct. i resten af de nordiske lande.

Udgives også i en engelsk version

Nordisk Banksstatistik 2014 udgives også på engelsk som Nordic Bank Statistics 2014.

Udgivet d. 26.10.2015