Afgørelse Medlemsservice

CSC kunne opsige sine overenskomster

Arbejdsretten gav CSC medhold i, at overenskomsterne med PROSA kunne opsiges efter 14 ugers konflikt. Konfliktens omfang og intensitet var tilstrækkelig til at frigøre CSC

Arbejdsretten afsagde den 23. juni 2011 dom i sagen om CSC's opsigelse af virksomhedens overenskomster med PROSA. CSC havde opsagt overenskomsterne den 23. maj 2011 efter flere års forhandlinger og konflikt i 14 uger. Konflikten havde omfattet 80% af de medarbejdere, det ifølge parternes aftale var muligt at ramme med konflikt. Arbejdsretten slog fast, at

  • parternes aftale om konfliktfriholdelse og om frigørelse forpligtede begge parter
  • CSC havde etableret en effektiv konflikt i forhold til en betydelig del af de medarbejdere, der kunne omfattes af en konflikt, inden for de aftalte friholdelsesaftaler
  • konflikten havde dermed det omfang og den intensitet, der kræves af en frigørelseskonflikt.

Ud fra en helhedsbetragtning fandt Arbejdsretten derfor, at CSC havde ret til at frigøre sig fra overenskomsterne med PROSA. CSC's overenskomster med PROSA er derfor lovligt ophørt og bortfaldet. Det betyder, at CSC nu kan indgå overenskomst med HK.

Arbejdsrettens dom viser, at parterne kan aftale begrænsninger i konfliktretten, uden at de dermed fraskriver sig mulighed for at etablere en effektiv frigørelseskonflikt. Konfliktens effektivitet skal bedømmes ud fra de medarbejdere, der kan omfattes af en konflikt.

Udgivet d. 24.6.2011

Nøgleord