Nyhed

CORONA: Aftale om midlertidige barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn

En ny aftale giver forældre til børn, der er hjemsendt grundet covid-19, mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Konkret er der tale om børn, som er konstateret smittet med covid-19, eller som er hjemsendt som nære kontakter, fordi andre børn eller voksne på skolen eller i daginstitutionen er konstateret smittet.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn.

Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Aftalen forventes at træde i kraft 1. oktober og vil gælde frem til den 31. december 2020.

Læs aftalen 

 

Udgivet d. 10.9.2020

Nøgleord