Afgørelse Medlemsservice

Bortvist i opsigelsesperioden

En opsagt afdelingschef i en bank medvirkede i en konkurrerende banks reklamefremstød. Det var groft illoyalt, og han blev bortvist med rette

En opsagt medarbejder må ikke begynde konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Det har Østre Landsret slået fast i en sag fra den finansielle sektor.

En bank opsagde sin chef for private banking, og parterne indgik en fratrædelsesaftale, der betød, at han ikke måtte tiltræde en stilling i en konkurrerende virksomhed før 1. marts 2010. Den 26. januar 2010 medvirkede han i et interview i et dagblad, hvor han fortalte om den formuerådgivning, hans nye arbejdsgiver - en anden bank - ville give. Den 27. januar 2010 blev han bortvist i opsigelsesperioden, da han havde optrådt groft illoyalt over for sin tidligere arbejdsgiver ved at medvirke i den nye arbejdsgivers markedsføring.

Den opsagte chef mente, at bortvisningen var uberettiget, og han anlagde sag mod sin tidligere arbejdsgiver.

Landsretten stadfæstede byrettens dom og præciserede, at den opsagte chef havde foretaget åbenlys og målrettet markedsføring af sin nye arbejdsgiver, og dermed havde han tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse over for den tidligere arbejdsgiver. Dette var en væsentlig misligholdelse, der berettigede til at bortvise ham.

Dommen er refereret i UfR 2012.825Ø.

Dommen bekræfter, at opsagte medarbejdere har en loyalitetspligt, som betyder, at de ikke må påbegynde ny beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Det er også konkurrerende virksomhed aktivt at medvirke i den nye arbejdsgivers markedsføring.

Udgivet d. 2.5.2012