Afgørelse Medlemsservice

Bortvisning ugyldig grundet passivitet

Hurtig reaktion nødvendig ved væsentlig misligholdelse

I forbindelse med reparation af en bilrude tilbød en mekaniker kunden et afslag i prisen mod kontant betaling og uden regning.

Aftalen blev indgået og mekanikeren stak pengene i lommen. Desværre for mekanikeren var det en "bestilt" kunde, der på vegne af arbejdsgiveren skulle kontrollere de ansatte grundet et betydeligt svind og mistanke om ulovligheder.

Samtalen blev optaget på bånd og indkøbsdirektøren blev gjort opmærksom på mekanikerens forseelse.

Først 14 dage derefter fik direktøren båndoptagelsen og bortviste mekanikeren, som tilstod sin forseelse. Sagen blev indbragt for en faglig voldgift, idet mekanikeren mente, der var gået for lang tid, før han blev bortvist.

Mekanikeren fik medhold, uanset at han havde begået tillidsbrud og misligholdt sit ansættelsesforhold. Han fik derfor tilkendt erstatning for manglende opsigelsevarsel.

Hurtig og ufortøvet reaktion er nødvendig, såfremt en i øvrigt berettiget bortvisning kan stå ved magt.

Udgivet d. 24.2.2010