Afgørelse Medlemsservice

Bortvisning grundet manglende sygemelding

Såfremt en ansat er for syg til at komme på arbejde, har han pligt til at sygemelde sig inden arbejdsdagens begyndelse. Hvis ikke, kan det medføre en bortvisning

En medarbejder havde maveonde og var for syg til at møde på arbejde. Han forsøgte uden held at ringe til chefens mobil. Herefter lod han stå til og ringede ikke igen.

Chefen blev utilfreds med, at den pågældende ikke havde lagt besked eller på anden måde givet lyd fra sig og bortviste derfor den ansatte.

Den faglige voldgiftsret sagde, at det er den ansattes ansvar og risiko at sygemelde sig og den ansatte havde ikke gjort nok for at opfylde denne forpligtelse.

Medarbejderen var derfor udeblevet uden lovlig forfald og bortvisningen var i orden.

Kendelsen viser, at en ansat skal udfolde rimelige bestræbelser i forsøget på at sygemelde sig. Det skal dog bemærkes, at andre kendelser viser større forståelse for den syge medarbejder, og at det normalt ikke kan anbefales, at der skrides til bortvisning, blot fordi en sygemelding udebliver en første gang. En advarsel vil være på sin plads, og først ved gentagelse bør der skrides til bortvisning.

Udgivet d. 15.4.2010