Nyhed

Boom i finanselever

Finanssektoren har i år indgået uddannelsesaftaler med 159 finanselever. Det er 14 procent flere end sidste år og det højeste antal siden 2013.

Der er blevet længere og længere mellem finanseleverne de seneste 10 år.

Fra 2008 til 2018 er antallet af finanselever faldet med 76 procent, fra 592 til 139.

Nu viser en ny opgørelse, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har foretaget på baggrund af tal fra IBC Kolding, Finanssektorens Uddannelsescenter og Forsikringsakademiet, at kurven i 2019 får et knæk i opadgående retning.

I 2019 har virksomhederne i finanssektoren indgået uddannelsesaftaler med 159 finanselver. Det er en stigning i forhold til 2018 på 14 procent.

Alligevel mener Mariane Dissing, adm. direktør i FA, ikke, at udviklingen i fremtiden nødvendigvis vil gå mod flere finanselever.

Øget digitalisering, kompleks regulering og ændrede kundekrav presser nemlig kompetencekravene i vejret, lyder det fra direktøren.

”Stigende og anderledes kompetencekrav har medført, at virksomhederne i stigende grad har bevæget sig væk fra den traditionelle fødekæde i form af finansassistenter og i stedet ansat finansøkonomer, finansbachelorer og akademikere. Jeg tror ikke, den udvikling er på returløb,” siger Mariane Dissing og understreger:

”Når virksomhederne laver flere uddannelsesaftaler med finanselever, er det nærmere udtryk for, at der er beskæftigelsesfremgang i sektoren.”

Uddannelsesaftaler kan minimere bøder

I 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, der skulle sikre flere praktikpladser på det danske arbejdsmarked.

Mekanismen i aftalen er, at virksomheder, der ikke ansætter nok elever, skal betale en bøde, mens virksomheder, der ansætter flere elever, end de skal, modtager en bonus.

På den måde betaler virksomheder, der ikke ansætter nok elever, til virksomheder, som ansætter flere end de skal.

Da aftalen blev indgået, advarede FA om, at mekanismen ville udløse bøder til virksomheder i finanssektoren, fordi aftalen kun omfatter praktikpladser på faglært niveau.

”Det betyder, at alle de praktikaftaler, som finanssektoren indgår med studerende på videregående niveau, ikke tæller med. Virksomhederne måles alene på antallet af praktikpladser på faglært niveau, der jo er faldende i finanssektoren, fordi kompetencekravene er steget,” siger Mariane Dissing.

Alene i 2018 var 332 finansøkonomer og 200 finansbachelorer i uddannelsespraktik i finanssektoren.

”På trods af at finansvirksomhederne løfter deres uddannelsesansvar, rammes de af store bøder, og det var jo ikke intentionen med trepartsaftalen,” siger Mariane Dissing.

FA vil drøfte problemstillingen med den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard.

Udgivet d. 14.8.2019

Nøgleord