Nyhed

Bekymring over implementering af nyt Whistleblower-direktiv

Ifølge et lovforslag skal det ikke være muligt for store koncerner at have en fælles whistleblowerordning indenfor koncernen. Derimod skal datterselskaber med mindst 250 ansatte have sin egen ordning. Lovforslaget vækker bekymring hos en række organisationer.

En række organisationer, blandt andre Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Finans Danmark og Forsikring & Pension, har sendt et fælles brev til Folketingets retsudvalg.

I brevet rejser organisationerne en bekymring for, at det kommende whistleblowerdirektiv fejlimplementeres i dansk lovgivning.

Det er især en regel om, at store koncerner skal splitte deres whistleblowerordninger op i flere, der vækker bekymring.

Det danske lovforslag, der skal implementere direktivet i dansk lovgivning, fejlimplementerer efter FA’s opfattelse det direktiv, der ligger bag.   

”Det danske lovforslag (L213, red.) lægger op til, at koncerner med datterselskaber, der har flere end 249 medarbejdere, skal oprette selvstændige whistleblowerordninger i alle datterselskaberne. Det vil dog ikke give en bedre beskyttelse af whistleblowere. Tværtimod. Det vil derimod betyde, at de nye regler bliver væsentligt dyrere for virksomhederne,” fortæller Merete Preisler, underdirektør i FA.

Merete Preisler understreger, at det af direktivets betragtning 55 direkte fremgår, at interne indberetninger i fortrolighed skal kunne indberettes indenfor hele koncernen.

”På det grundlag er det danske lovforslag helt uforståeligt,” siger hun.

Udover finansorganisationerne, er Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Rederier medunderskrivere af brevet til retsudvalget.

Loven skal efter planen træde i kraft 17. december 2021.

Læs brevet her

Udgivet d. 20.5.2021