FA Mener

Behov for ro på dagpengeområdet

Lad os nu få et robust dagpengesystem på plads, så vi kan komme videre og fokusere på de virkelige udfordringer.

Hvordan løser man cirklens kvadratur?

Dagpengekommissionen kom i dag med et bud, da den fremlagde sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Opgaven har ikke været let. Færre skal falde ud, men det må ikke blive dyrere. Kommissionen foreslår derfor, at mulighederne for lettere optjening af dagpenge skal finansieres ved at skære nogle få procent i dagpengene. Det gælder konsekvent for dimittender, mens andre dagpengemodtagere kan afværge reduktionen ved at arbejde, hvad der svarer til en uge om måneden.

Det skal ikke blive dyrere

FA mener, det er en fornuftig løsning. Politikerne må nu holde fast i, at dagpengesystemet ikke skal koste flere skattekroner end hidtil. Eurostats tal viser, at Danmark i 2013 lå i den absolutte elite blandt EU15-landene, når det gælder, hvor meget man får dækket af lønnen, hvis man kommer på dagpenge. Kompensationsgraden i Danmark var på 74%. Kun Luxembourg skilte sig ud ved en væsentligt højere kompensationsgrad, mens Sverige lå på et pænt stykke under det danske niveau. Det danske dagpengesystem er således relativt generøst. Det har sine fordele, men det er også vigtigt at holde fast i, at det altid bedre skal kunne betale sig at arbejde.  

God ide med mere fleksible optjeningsvilkår

Det er også fornuftigt, som Dagpengekommissionen anbefaler det, at kortere arbejdsperioder skal give ret til optjening af nye dagpenge, og at ledige ikke længere skal risikere at få deres dagpengeydelse nedsat, hvis de tager et lavtlønsjob i en sådan kortere periode. Det burde styrke lediges incitament til at stå til rådighed og give langtidsledige bedre muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.  

Behov for fokus på vækst og arbejdspladser

Efter alle disse år med heftige debatter om dagpengesystemet og Dagpengekommissionens grundige overvejelser opfordrer FA til, at Folketinget snarest muligt slår søm i en langtidsholdbar aftale på dette grundlag. Det er vigtigt at få politisk ro på dagpengeområdet, så debatten i stedet kan fokuseres på dansk økonomis virkelige udfordringer: Hvordan øger vi væksten, så vi kan få flere arbejdspladser og skabt et bæredygtigt grundlag for fremtidens velfærdssamfund? Det vil samtidig være den mest effektive vej til sikre, at færre mister dagpengene.

Her er der mange håndtag, der skal drejes på. Et af de vigtigste er, hvordan vi sikrer, at erhvervslivet kan få den arbejdskraft med netop de kompetencer, der er behov for. FA ser frem til at bidrage til trepartsdrøftelser i foråret om bl.a. dette spørgsmål.

Udgivet d. 19.10.2015