Afgørelse Medlemsservice

Barns handicap beskytter også den ansatte

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap omfatter ikke kun den ansatte selv. Ny dom fra Vestre Landsret

Vestre Landsret har slået fast, at Forskelsbehandlingsloven også beskytter ansatte imod forskelsbehandling på grund af deres barns handicap.

I sagen blev en kvindelig medarbejder afskediget, dagen efter hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hendes søn var alvorligt handicappet.

Virksomheden kunne dokumentere en nedgang i omsætningen på 5 %, men på grund af den nære tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelsen og medarbejderens meddelelse om sit barns handicap skulle virksomheden bevise, at afskedigelsen ikke skyldtes forskelsbehandling på grund af barnets handicap. Det kunne virksomheden ikke.

Vestre Landsret tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 180.000,00 kr. efter Forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1. Beløbet svarer til 9 måneders løn.

Dommen bekræfter, at beskyttelsen imod forskelsbehandling på grund af handicap ikke er begrænset til den ansattes eget handicap. Mindreårige børns handicap må heller ikke føre til forskelsbehandling af den ansatte. EF-domstolen slog dette fast i en sag fra 2006.

Udgivet d. 8.9.2010