Nyhed

AUB-opgørelser til finansvirksomheder hviler på fejlagtige tal

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har fundet flere fejl i de statistikker, som det nye praktikpladsafhængige AUB beregnes ud fra. Fejlene betyder, at finansvirksomheder uretmæssigt risikerer ekstra AUB-regninger på op mod flere hundredetusinde kroner.

I foråret modtog alle landets virksomheder en forskudsopgørelse fra ATP, der viser, hvor mange elever den enkelte virksomhed skal ansætte i 2018. Opgørelserne er et led i det nye praktikpladsafhængige AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Logikken i det nye AUB er, at jo flere faglærte medarbejdere en virksomhed har, jo flere elever skal virksomheden uddanne. Virksomheder, der ikke uddanner nok elever, straffes med en ekstra opkrævning i AUB på op til 27.500 kroner pr. manglende elev.

Nu har Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) fundet flere fejl i det datagrundlag, der er blevet anvendt til beregning af, hvor mange elever virksomheder skal uddanne for at udgå store ekstraopkrævningen til AUB.  

”Fejlene består i, at mange medarbejdere er registeret som faglærte, selv om de har et højere uddannelsesniveau. I praksis betyder det, at virksomhederne pålægges enten at skulle uddanne urealistisk mange elever eller betale et væsentligt højere beløb i AUB,” fortæller Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Mariane Dissing fremhæver, at fejlen ikke ligger hos ATP, men i de statistikker fra bl.a. offentlige myndigheder, som ligger til grund for beregningerne.

Risikerer store ekstra regninger

Da virksomheder skal betale op til 27.500 kroner ekstra i AUB pr. manglende elev, kan fejlene ende med at koste de berørte virksomheder flere hundredetusind kroner i ekstra AUB. 

”Det er en helt uholdbar situation. Det er ikke rimeligt, at vores medlemsvirksomheder skal betale ekstra meget i AUB, fordi der er fejl i nogle statistikker,” siger Mariane Dissing og fortsætter:

”Vi har naturligvis kontaktet til ATP, som vi har et godt samarbejde med, og gjort dem opmærksomme på problematikken. Men hverken de eller virksomhederne kan rette fejlene. Det skal medarbejderne selv gøre,” siger Mariane Dissing.

Hvilket uddannelsesniveau den enkelte medarbejder er registeret under, vil i løbet af juli fremgå af borger.dk. Herefter skal de medarbejdere, der er registeret forkert, indsende dokumentation for deres højeste fuldførte uddannelse til ATP, som så vil rette fejlene.

Det praktikpladsafhængige AUB trådte i kraft i 1. januar og udspringer af en trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og de øvrige organisationer på arbejdsmarkedet i august 2016.

Se også: Oversigt: Fejl i AUB data - det kan I gøre (Kun for medlemsvirksomheder)

 

Udgivet d. 12.6.2018