Nyhed

AUB-forskudsopgørelser på vej

I forbindelse med det nye praktikpladsafhængige AUB sender ATP i begyndelsen af april forskudsopgørelser ud til landets virksomheder.

Ved årsskiftet trådte reglerne for det nye og praktikpladsafhængige AUB i kraft.

Mekanismen i det nye AUB er, at virksomheder, som ikke opretter nok elevpladser, vil blive pålagt et forhøjet AUB på 27.000 kroner pr. manglende elevpoint.

Modsat har virksomheder, der opfylder deres måltal og samtidig øger antallet af elever i forhold til de tre foregående år, mulighed for at modtage en bonus på op til 25.000 kroner pr. ekstra helårselev.

Hvor mange elevpladser den enkelte virksomhed skal oprette - for at undgå et forhøjet AUB - fremgår af virksomhedens såkaldte måltal for ansættelse af elever.

Der er tale om forskellige måltal fra virksomhed til virksomhed. I begyndelsen af april modtager alle virksomheder en forskudsopgørelse fra ATP, hvoraf deres måltal for ansættelse af elever fremgår.

Udover måltallet er der i forskudsopgørelsen også et link til selvbetjening, hvor den enkelte virksomhed kan se sin aktuelle status. Det fremgår eksempelvis, om virksomheden står til bonus eller forhøjet AUB.

Den endelige opgørelse for 2018 modtager virksomhederne i juni 2019.

Læs mere om det praktikpladsafhængige AUB og om forskudsopgørelsen (Kun for medlemsvirksomheder – kræver log ind til fanet.dk)

Udgivet d. 21.3.2018